Raport Specjalny. Polska Bezgotówkowa: Program rośnie w siłę

Raport Specjalny. Polska Bezgotówkowa: Program rośnie w siłę
Fot. FPB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego rozpoczął działalność operacyjną pod koniec stycznia 2018 r. Ten szczególny moment poprzedziło wiele miesięcy pracy jego interesariuszy, przygotowań systemów Fundacji Polska Bezgotówkowa i agentów rozliczeniowych oraz uzgadnianie zasad oferowania terminali rynkowi.

Zbigniew Wiśniewski
wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa

Pierwsze instalacje terminali miały miejsce już w styczniu 2018 r. W tymże roku implementację Programu przeprowadziło 15 agentów rozliczeniowych – część ruszyła już w pierwszych miesiącach, część potrzebowała trochę więcej czasu. W pierwszych miesiącach swoim zasięgiem obejmował małych i mikro przedsiębiorców. Od 1 września ub.r. z dofinansowania terminali mogą korzystać już wszystkie podmioty oferujące towary lub usługi – zarówno prywatne, jak i reprezentujące sektor publiczny.

Po ponad półtorarocznym okresie wspierania polskiego rynku płatności bezgotówkowych i rozbudowy infrastruktury do akceptacji tych płatności, rezultaty Programu są zauważalne. Nigdy wcześniej nie było tak szybkiego przyrostu liczby terminali – wzrost w wartościach bezwzględnych uległ blisko podwojeniu. Prawie 30% firm przyjmujących w Polsce płatności kartowe korzysta lub korzystało z dofinansowania z Fundacji Polska Bezgotówkowa. Co piąty terminal pracujący na polskim rynku został zainstalowany w ramach Programu. Liczba terminali płatniczych na 1000 mieszkańców osiągnęła poziom 22 – zbliżając się znacząco do średniej europejskiej. Jesteśmy przekonani, że w 2019 r. przekroczymy tę wartość.

Aktywność agentów rozliczeniowych oferujących terminale akceptantom obejmuje zarówno wszystkie możliwe branże, jak i zauważalna jest na całym terytorium Polski. W ponad 13 tys. miejscowości w Polsce działają podmioty, które otrzymały dofinansowanie z Programu. Nie ma dziś powiatu, w którym nie byłoby terminali z Polski Bezgotówkowej. Liczba branż przekroczyła tysiąc. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu Programem Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, ale również o ciągle jeszcze występujących potrzebach w tym zakresie.

Fundacja wspiera działania agentów, mające na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych, poprzez eliminowanie białych plam – zarówno branżowych, jak i geograficznych, ale równie duże znaczenie przywiązuje do aktywności instalowanych terminali. Na bieżąco analizowane są obroty osiągane w poszczególnych terminalach, w podziale branżowym i geograficznym. 84% spośród terminali zainstalowanych w ramach programu jest aktywnych. Najwięcej urządzeń trafiło dotychczas do sklepów innych niż spożywcze i odzieżowe – ponad 17% wszystkich. Sklepy spożywcze to ponad 10% terminali, z których ponad 90% jest aktywnych. Najwyższą aktywność osiągnęły urządzenia zainstalowane w aptekach – ponad 91% z nich realizuje transakcje.

Średnio od początku Programu terminal uczestniczący w nim realizuje 62 transakcje miesięcznie, zaś średnia wartość transakcji to ponad 52 zł. Wartości te systematycznie, z miesiąca na miesiąc, rosną.

Coraz częściej po terminal sięgają drobni usługodawcy, którzy dotychczas nie byli przekonani do płatności bezgotówkowych. Zwykle wprowadzają oni możliwość płatności kartą za namową klientów, którzy cenią sobie wygodę transakcji bezgotówkowych. Przy podjęciu decyzji ważne są również rekomendacje innych przedsiębiorców.

Do końca lipca 2019 r. Fundacja Polska Bezgotówkowa wsparła instalację 190 tys. terminali. Stanęły one w punktach handlowo-usługowych ponad 145 tys. podmiotów – zarówno prywatnych, jak i działających w sektorze publicznym. Są wśród nich m.in. urzędy samorządu terytorialnego, patrole policji drogowej i publiczne placówki służby zdrowia.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK