Raport Specjalny. Polska Bezgotówkowa: Efekty godne pochwały

Raport Specjalny. Polska Bezgotówkowa: Efekty godne pochwały
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundacja Polska Bezgotówkowa stawia sobie za cel upowszechnienie i promocję obrotu bezgotówkowego w Polsce. Jej działania służyć mają rozbudowie i poszerzaniu sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych w punktach handlowo-usługowych, urzędach, instytucjach publicznych itp. Ale też podniesieniu świadomości i wiedzy obywateli o mechanizmach obrotu bezgotówkowego, regułach jego bezpieczeństwa i zasadach ekonomii. Ważnym elementem jest również promocja innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy.

Dotychczasowe działania przyniosły efekty godne podziwu. Potwierdzają to współpracujące z Fundacją Polska Bezgotówkowa instytucje. apitPoLeadzie

Polska Bezgotówkowa dociera do szerokiej grupy przedsiębiorców

Ewa Małecka,
dyrektor Działu Usług Dodanych w Alior Banku

Alior Bank, we współpracy z firmą Polskie ePłatności, przystąpił do Programu Polska Bezgotówkowa. Jest on adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowali płatności bezgotówkowych. Jego celem jest zniesienie kosztów związanych z instalacją terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania urządzenia. Uczestnicząc w tej inicjatywie, Alior Bank wspiera rozwój nowoczesnych i bezpiecznych płatności, dostarczając przedsiębiorcom rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby konsumentów. Promowana przez nas oferta Programu Polski Bezgotówkowej to szereg korzyści dla naszych klientów biznesowych: zmniejszenie kosztów obsługi transakcji bezgotówkowych, wzrost konkurencyjności na rynku czy unowocześnienie funkcjonowania firmy. Współpracując z bankami, Fundacja Polska Bezgotówkowa dociera do szerokiej grupy przedsiębiorców, zwiększając tym samym liczbę miejsc, w których możliwe jest wygodne dokonanie płatności bezgotówkowych, a to jeden z najważniejszych elementów Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.

Wsparcie w promowaniu usług bankowych wpływających na popularyzowanie nowoczesnych i bardzo wygodnych płatności

Halina Karpińska,
dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank Millennium

W Banku Millennium od lat promujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie bankowości, w tym również płatności bezgotówkowe. Oferujemy szeroką gamę usług w tym zakresie w naszej aplikacji mobilnej, jak m.in. płatności mobilne z wykorzystaniem kodu BLIK, zbliżeniowe telefonem, płatności za bilety komunikacji miejskiej, opłacanie parkingów czy automatyczne płatności za autostrady w ramach usługi Autopay. Oczywiście poza tym udostępniamy również plastikowe karty płatnicze. Choć dla klientów to standard, dla wielu przedsiębiorców, głównie małych firm, obsługa tego typu płatności to dość duże wyzwanie. Dlatego wyszliśmy naprzeciw również tym oczekiwaniom. Właśnie wprowadziliśmy kompleksową usługę najmu terminali POS wraz z akceptacją płatności oraz serwisem terminali. Przygotowaliśmy też promocję, w ramach której klienci otrzymają trzymiesięczne dofinasowanie dzierżawy terminala. Dodatkowo, w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, klienci, którzy spełnią jego warunki, mogą skorzystać z dofinansowania prowizji od transakcji do 100 tys. zł i możliwości bezpłatnej dzierżawy terminala przez 12 miesięcy. Na tym przykładzie doskonale widać, że symbioza banków z takimi programami sprzyja upowszechnieniu się płatności bezgotówkowych w naszym kraju. Banki udostępniają rozwiązania, a programy tego typu stanowią wsparcie w promowaniu usług bankowych wpływających na popularyzowanie nowoczesnych i bardzo wygodnych płatności.

Z pełnym przekonaniem włączamy się w inicjatywy wspierające obrót bezgotówkowy w Polsce

Bartosz Trzciński,
rzecznik prasowy Banku Pocztowego

Obserwowany na rynku trend związany z dostarczaniem klientom różnych metod płatności bezgotówkowych to tylko jeden z przykładów rozwoju nowych technologii, które mają swoje odzwierciedlenie w wielu obszarach ludzkiego życia. W przypadku bankowości, sektora mocno obciążonego licznymi kosztami, to także konieczność poszukiwania sposobu ich ograniczania – obrót gotówkowy, stanowiący niemałą część kosztów operacyjnych banków – jest istotnie droższy niż coraz powszechniejszy obrót bezgotówkowy. Kluczowa wydaje się jednak prawdziwa wrażliwość banków na potrzeby klientów i chęć sprostania im, nie poprzez całkowite wyeliminowanie gotówki z obiegu, a poprzez danie wyboru – każdy ostatecznie sam podejmie decyzję, w jaki sposób chce zarządzać swoimi finansami.

W Banku Pocztowym, a mówiąc szerzej w Grupie Poczty Polskiej, z pełnym przekonaniem włączamy się w inicjatywy wspierające obrót bezgotówkowy w Polsce. Mam tu na myśli zarówno wydanie wspólnej karty co-brandowej z Pocztą Polską, tworzenie programów premiujących transakcje z użyciem kart płatniczych wydawanych do rachunków, jak i podejmowane z naszymi partnerami technologicznymi działania w obszarze szeroko rozumianej terminalizacji, a więc stwarzania warunków do korzystania z bezgotówkowych form płatności przez klientów i przedsiębiorców. Wystarczy wspomnieć, że Bank Pocztowy stanął na czele konsorcjum, które na mocy podpisanej umowy od 1 lipca br. zapewnia klientom dostęp do płatności bezgotówkowych w sieci 4700 placówek Poczty Polskiej oraz u 3500 kurierów przez kolejne trzy lata. Idąc dalej, bankowanie bezgotówkowe to już nie tylko karty, ale coraz częściej bankowość mobilna, w naszym przypadku realizowana przez EnveloBank – cyfrową markę Banku Pocztowego. Wszystkie te działania są spójne z założeniami Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Z naszego punktu widzenia działania w ramach Programu Polska Bezgotówkowa są wspólnym głosem sektora bankowego, miejscem dzielenia się poglądami, obszarem do dyskusji na temat wspólnego dla wszystkich celu, mimo naturalnej, zdrowej konkurencji i rywalizacji o względy klientów. Tymczasem dla Fundacji instytucje finansowe stanowią w mojej ocenie wcielenie w życie przyświecającej Programowi idei, a jednocześnie rodzaj papierka lakmusowego, pokazującego chłonność rynku na proponowane rozwiązania i postęp w zakresie rozwoju płatności bezgotówkowych.

Rolą banku w tym Programie jest przede wszystkim aktywna promocja obrotu bezgotówkowego

Łukasz Czech
z Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim

Uruchomienie w 2018 r. Programu Polska Bezgotówkowa wpisało się w szerszy kontekst wspierania rozwoju polskich firm przez banki nie tylko poprzez dostarczanie usług finansowych, ale także usług dodanych (tzw. VAS-ów) ułatwiających prowadzenie nowoczesnego biznesu. Rolą banku w Programie jest przede wszystkim aktywna promocja wśród klientów i w branży eCommerce obrotu bezgotówkowego poprzez dostępne kanały kontaktu. Ogromne znaczenie dla zauważalnego wzrostu obrotu bezgotówkowego w Polsce ma także rozwój nowych technologii, w którym swój udział mają banki. PKO Bank Polski inicjuje i wspiera projekty, które czynią polski rynek jednym z najnowocześniejszych na świecie – jako pierwszy wprowadził dla klientów karty z chipem, na bazie aplikacji IKO zainicjował budowę Polskiego Standardu Płatności i systemu BLIK, udostępnia swoim klientom najnowocześniejsze formy płatności mobilnych oraz jako jeden z pierwszych banków dołączył do grona instytucji, które znacząco rozbudowują sieć akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce.

Rosnąca liczba użytkowników to nie tylko powód do dumy, a także zobowiązanie do podejmowania kolejnych wyzwań

Waldemar Zbytek,
prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

Trudno kwestionować dynamiczny rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce w ostatnich latach. Rosnąca liczba użytkowników bankowości internetowej czy aplikacji mobilnych, ale również przelewów elektronicznych to nie tylko powód do dumy, ale także zobowiązanie do podejmowania kolejnych wyzwań. Z pewnością jednym z efektów planów popularyzacji płatności bezgotówkowych było powołanie Fundacji Polska Bezgotówkowa. Należy podkreślić, że w powstanie tego projektu oprócz Związku Banków Polskich, banków i organizacji płatniczych zaangażowała się również administracja publiczna. Dziś, dzięki działalności Fundacji Polska Bezgotówkowa, realną możliwość korzystania z płatności elektronicznych ma wiele milionów Polaków, poprzez rosnącą liczbę punktów akceptacji kartowych w urzędach, małych sklepach czy szpitalach. Fundacja to także ważny partner dla Warszawskiego Instytutu Bankowości, który m.in. organizuje kampanię „Warto Bezgotówkowo”, zachęcającą Polaków do aktywnego i bezpiecznego korzystania z płatności elektronicznych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że korzyści dla banków, płynące z rosnącej liczby stałych użytkowników tych rozwiązań płatniczych i umiejących z nich świadomie korzystać, są wymierne pod każdym względem.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK