Raport Specjalny: Oszczędności przydadzą się także podczas boomu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

2009.k4.eds.raport.specjalny.oszczednosci.w.samorzadzie.okladka.100xSzanowni Państwo, przedstawiamy drugą część raportu specjalnego o sposobach i możliwościach oszczędności w samorządzie.

Przemysław Puch

Drukujemy przede wszystkim dalszy ciąg wystąpień, jakie zostały Państwu zaprezentowane podczas cyklu konferencji organizowanych przez „EDS – Europejski Doradca Samorządowy”. Przypomnijmy: w poprzednim numerze kwartalnika, którego wydanie zbiegło się z rozpoczęciem naszego cyklu konferencji, zamieściliśmy wystąpienia ówczesnej wiceminister finansów prof. Elżbiety Chojny-Duch (obecnie członka Rady Polityki Pieniężnej), prof. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej, prof. Katarzyny Duczkowskiej-Małysz, dr Zbigniewa R. Wierzbickiego, dr. Jacka Kozińskiego, prezentację firm Asseco Business Solutions S.A., AMRON oraz rozmowy z przedstawicielem PKO BP, Biura Informacji Kredytowej oraz z prezesem Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na wystąpienie prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza pt. „Bankowość polska wobec kryzysu i potrzeb rozwojowych kraju”. Mogę stwierdzić bez żadnej przesady, miałem bowiem przyjemność prowadzenia osobiście kilku konferencji, że było to wystąpienie budzące największe zainteresowanie samorządowców. Często dostawaliśmy potem wizytówki z prośbą o przesłanie tej prezentacji. Niniejszym, drukując wykład prezesa Pietraszkiewicza na łamach naszego kwartalnika, czynimy zadość tej prośbie.

Nie od dzisiaj wiadomo, że pieniądze budzą żywe zainteresowanie, stosunek ich bowiem do wszystkich naszych spraw jest rzeczą dla nas żywotnie istotną. Z tego także powodu uważam, że wystąpienie Krzysztofa Pietraszkiewicza, choć drukujemy je w kwartalniku przeznaczonym przede wszystkim dla środowisk samorządowych, niesie wiele treści istotnych nie tylko dla samorządowców.

Chciałbym także zwrócić Państwa uwagę na wystąpienie pani prezes Stowarzyszenia Rodziców TU Moniki Ebert. Podczas naszych konferencji, zdominowanych przez prezentacje kładące główny nacisk na kwestie finansowe, był to zawsze moment nieco innego spojrzenia na inwestowanie. Pani prezes dowodzi, jak bardzo korzystne dla jednostek samorządu terytorialnego jest inwestowanie w edukację przedszkolną. Przemawiają za tym nie tylko bardzo istotne skądinąd kwestie naszych powinności wobec młodego pokolenia. To także kwestia zwykłego rachunku ekonomicznego. Według danych Banku Światowego tylko jeden rok edukacji przedszkolnej potencjalnie zwiększa możliwości uzyskania przez gminy w przyszłości przychodów wyższych o 7-12 proc. Warto o tym pamiętać.

Zapraszam do lektury.