Raport Specjalny | Forum Technologii Bankowych | Innowacje ofiarą niskiej rentowności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podatki, opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, koronakryzys, wszystko to razem sprawiło, że rentowność banków spadła do najniższego poziomu od lat. Powrót do ROE w granicach 10% zajmie lata.

Eugeniusz Twaróg
„Puls Biznesu”

W 2003 r. dwójka posłów złożyła interpelację do ministra finansów w sprawie niskiej rentowności sektora bankowego, która w 2002 r. spadła do 0,7% z 5,5% w roku 2001.

Jakie są powody tak drastycznego spadku rentowności sektora bankowego, a w szczególności banków ze 100-procentowym udziałem kapitału zagranicznego?” – zapytywali parlamentarzyści ministra. Odwołując się do własnej dedukcji, stwierdzili, że „po głębszym zastanowieniu można dopatrzyć się co najmniej kilku powodów„. Wymienili dwie przyczyny spadku rentowności: wpływ otoczenia makroekonomicznego (był to, przypomnijmy, czas kryzysu dotcomowego) oraz „skutek zamierzonego działania przez banki, mającego na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych„.

Minister finansów potwierdził intuicyjne przeczucia posłów w punkcie pierwszym, że przyczyną spadku zyskowności i rentowności była sytuacja gospodarcza. Rozwiał natomiast przypuszczenia, że obniżenie wskaźników było podyktowane chęcią przechytrzenia fiskusa. Dowód: dochody z CIT od banków w 2002 r. były o blisko 9% wyższe od zakładanych.

Kwestia niskiej rentowności sektora wkrótce musiała przestać niepokoić parlamentarzystów, gdyż od 2004 r. ROE banków poszła świecą w górę do 17,2%. W 2007 r. efektywność branży sięgnęła rekordowego poziomu 22,5%.

W 2020 r. rentowność sektora mierzona wskaźnikiem ROE spadła jednak do najniższego od lat poziomu 3%. Tym razem naprawdę warto zapytać ministra o przyczyny drastycznego spadku. Mógłby mieć sporo do powiedzenia.

Spadająca rentowność

Z efektywnością sektora bankowego sprawa jest nieco złożona, ponieważ od 10 lat, z niewielkimi przerwami, jego zysk systematycznie rósł, co pozwalało utrwalać mit świetnie zarabiających banków. Z drugiej strony, licząc od 2011 r., również konsekwentnie maleje wskaźnik zwrotu na kapitale. Branża od lat wskazywała na problem spadającej rentowności biznesu bankowego, ale głos ten był ignorowany. W czasach koniunktury decydenci nie chcieli sobie zawracać nim głowy. Zresztą, kto pamięta debatę sejmową nad podatkiem bankowym w 2015 r., wie, jaki był poziom merytoryczny posłów przedkładających projekt ustawy wprowadzającej daninę. Banki świetnie zarabiają i muszą podzielić się zyskiem ze społeczeństwem – twierdzili.

Podatek od aktywów uchwalony przez rząd dobrej zmiany obniżył wskaźnik zwrotu na kapitale o ok. 2,5%, a 1% ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK