Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Bezpieczni tylko w cyberprzestrzeni?

Raport specjalny. Bezpieczeństwo banków: Bezpieczni tylko w cyberprzestrzeni?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bruksela rzadko wtrąca się w kwestie bezpieczeństwa fizycznego. Nawet tzw. cyberbezpieczeństwo pojawia się właściwie dopiero w dyrektywie NIS. Na szczęście przepisy krajowe (w tym również dyrektywy KNF) wypełniają tę lukę.

Krystian Michalski

Jeżeli zagłębimy się w kłębowisko bibliotecznych korytarzy z regałami wypełnionymi unijnym prawem, to okaże się, że kwestie bezpieczeństwa fizycznego nie są jakoś szczególnie bogato reprezentowane. Mamy oczywiście bardzo ogólną i podniosłą Kartę Praw Podstawowych UE, która w artykule 6 głosi, że „Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego”. Istnieją również pewne uregulowania tyczące się przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest wreszcie tzw. wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. A w ostatnich latach postanowiono zająć się przede wszystkim bezpieczeństwem informatycznym.

Cóż, brukselscy technokraci uważają zapewne, że oddziały i placówki bankowe w rzeczywistym świecie i tak skazane są na wymarcie. A przecież Europejski Bank Centralny wciąż jeszcze emituje banknoty euro – rok temu do obiegu trafiła nowa, udoskonalona wersja o nominale 50 EUR. – Choć żyjemy w epoce cyfryzacji, gotówka nadal odgrywa ważną rolę w naszej gospodarce – powiedział wówczas Mario Draghi, prezes EBC. – Jak wykazało badanie przeprowadzone na zlecenie EBC, ponad trzy czwarte płatności w punktach detalicznych dokonywanych jest w gotówce. Pod względem wartości jest to nieco więcej niż połowa – dodał. Ale ochrona przed fałszowaniem to jednak nieco inna bajka. Mówiąc o bezpieczeństwie banków w kontekście regulacji unijnych na uwadze mieć można przede wszystkim dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, znaną jako dyrektywa NIS.

(NIS)kie loty

Podobnie jak wiele innych unijnych przepisów, dyrektywa NIS jest… monumentalna. Dotyczy wielu branż i wielu postanowień, co sprawia, że jej implementacja do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI