Raport NetB@nk: duży wzrost aktywnych użytkowników bankowości mobilnej i średniej wartości przelewu w I kw. 2022 r.

Raport NetB@nk: duży wzrost aktywnych użytkowników bankowości mobilnej i średniej wartości przelewu w I kw. 2022 r.
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polacy mają niemal 40 milionów umów bankowości elektronicznej. Blisko 22 mln klientów przynajmniej raz w miesiącu korzysta z serwisów bankowości internetowej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba klientów korzystających z tego kanału komunikacji z bankiem wzrosła o 9,4%. Najbardziej widoczny wzrost zaobserwować można jednak w obszarze aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych, których liczba w ciągu roku zwiększyła się o 20% - wynika z raportu Związku Banków Polskich "NetB@nk - bankowość internetowa, mobilna, płatności bezgotówkowe".

Popularność bankowości mobilnej w Polsce stale rośnie. Pierwszy kwartał 2022 roku po raz kolejny przyniósł dynamiczny wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Liczba klientów korzystających z e-bankowości za pomocą telefonów i tabletów wzrosła o blisko 6% w stosunku do poprzedniego okresu. Natomiast w odniesieniu do I kwartału 2021 roku odnotowano wzrost o 21%. Obecnie, całkowita liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej to 17,5 miliona. To osoby, które przynajmniej raz w miesiącu korzystają z aplikacji bankowych.

Czytaj także: Dalszy wzrost potencjału bankowości elektronicznej i segmentu płatności natychmiastowych; raport NetB@nk za IV kwartał 2021 roku >>>

Spadek dynamiki wzrostu liczby klientów segmentu mobile only

W stosunku do poprzednich kwartałów widzimy natomiast spadek dynamiki wzrostu liczby klientów segmentu mobile only. To klienci, którzy logują się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji bankowej, przy jednoczesnym braku logowania do serwisów bankowości elektronicznej w sposób tradycyjny – za pomocą komputera i przeglądarki internetowej.  Ich liczba obecnie to prawie 10 mln, co stanowi 57% wszystkich klientów mobilnych. Do tej pory to właśnie w segmencie mobile only notowano najwyższe wzrosty kwartalne, ale w odniesieniu do IV kwartału 2021 roku wzrost takich użytkowników wyniósł 1% wobec 7% notowanych w kwartale IV 2021 i 11% w kwartale III 2021.

Dane z raportu NetB@nk wskazują na dalszy wzrost aktywnego wykorzystania zdalnych kanałów dostępu w I kwartale 2022 roku.

– Mimo spadku dynamiki w segmencie mobile only, bankowość mobilna w dalszym ciągu pozostaje najszybciej rozwijającym się segmentem bankowości elektronicznej, co potwierdza, że Polacy doceniają wygodę i dostępność szeregu usług dodatkowych w aplikacjach bankowych na urządzenia mobilne – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Na koniec I kwartału liczba rachunków klientów indywidualnych, którzy mają dostęp do usług bankowości internetowej wynosiła niemalże 40 mln. Nastąpił tutaj wzrost o niespełna 1,5% w stosunku do IV kwartału 2021 roku. W tym gronie, blisko 22 mln klientów logujesię do serwisów bankowości online przynajmniej raz w miesiącu i także w tym przypadku obserwujemy wzrost aktywności użytkowników – odpowiednio o 3,4% w ujęciu kwartalnym i 9,3% w porównaniu rok do roku.

Skokowy wzrost średniej wartości przelewów wśród klientów indywidualnych

Wartym odnotowania faktem pozostaje natomiast skokowy wzrost średniej wartości przelewów wśród klientów indywidualnych, których wartość wyniosła w I kwartale 1082 zł wobec 923 zł na koniec 2021 roku. To wzrost rzędu 17% w ujęciu kwartalnym wobec 21% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co wyraźnie wskazuje, że za ten stan odpowiadają w najwyższym stopniu ostatnie miesiące.

W segmencie klientów MSP, w przeciwieństwie do obserwacji z ubiegłego kwartału, w I kwartale 2022 odnotowano 3% spadek.  Zmniejszyła się także liczba aktywnych klientów tego sektora do 2,3 mln użytkowników, co stanowi spadek o 5% w porównaniu do IV kwartału 2021 roku.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP – o raporcie NetB@nk Q1 2022 POSŁUCHAJ

Wzrost liczby i wartości transakcji natychmiastowych

W danych za I kwartał 2022 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir można zaobserwować ponowny wzrost liczby i wartości transakcji natychmiastowych. Odnotowano 43 mln transakcji, co stanowi wzrost o ponad 8,7% w stosunku do ubiegłego kwartału. Natomiast w odniesieniu do I kwartału 2021 roku wzrost ten wyniósł prawie 97%. A o blisko 0,5% do wartości 29 mld złotych wzrosła wartość obrotów.

W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir, odnotowano spadek liczby transakcji o niemalże 3,5% oraz ich wartość o 5,4% względem IV kwartału 2021 roku. W systemie Euro Elixir, realizującym przelewy w europejskiej walucie, liczba transakcji wyniosła 11 mln, co oznacza spadek o ponad 3%. Wartość realizowanych płatności spadła natomiast o 5,5% i wyniosła na koniec I kwartału 2022 roku 76 mld euro.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP