Raport NetB@nk: Już 25 mln kart zbliżeniowych w naszych portfelach!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.03.400.289Polacy coraz częściej płacą kartami płatniczymi - w IV kwartale 2014 roku przeprowadzili blisko 740 mln tego rodzaju operacji, to o prawie 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Coraz częściej korzystają z kart zbliżeniowych, których liczba, według szacunku, przekroczyła ostatnim kwartale ubiegłego roku 25 mln, o 25 proc. więcej niż w IV kwartale 2013 roku. Jednocześnie o blisko 15 proc. do ponad 25 mln wzrosła w tym okresie liczba umów umożliwiających klientom indywidualnym korzystanie z usług bankowych przez Internet.

Wzrasta nie tylko liczba transakcji realizowanych kartami płatniczymi, ale również ich wartość ogółem. W czwartym kwartale wyniosła ona nieco ponad 121 mld zł i w porównaniu do ostatniego kwartału 2013 r. wzrosła o prawie 7 proc.

Na koniec IV kwartału 2014 roku liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła blisko 25,1 miliona osób. Grupa ta w 2014 roku powiększyła się prawie o 14,91%, czyli prawie trzykrotnie szybciej niż rok wcześniej (5,12%). Wzrosła także liczba aktywnych użytkowników – stanowią oni obecnie około 52% mających dostęp do bankowości internetowej.

– Sprawdziły się nasze prognozy dotyczące wzrostu wartości transakcji realizowanych kartami płatniczymi. Jest to spowodowane między innymi tym, że wzrosła liczba kart bezstykowych w obiegu, które są wygodniejsze w użyciu – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich – W ciągu całego roku liczba kart wyposażonych w funkcję płatności zbliżeniowej wzrosła o 0,5 mln sztuk, co oznacza, że niemal wszystkie nowe karty płatnicze, które pojawiły się w obrocie posiadały taką funkcjonalność.

Całkowita liczba kart płatniczych rośnie kolejny kwartał z rzędu przy zachowaniu dotychczasowej dynamiki i obserwowanego trendu – spadkowego dla kart kredytowych i wzrostowego dla kart debetowych. Liczba kart kredytowych w ujęciu rok do roku oraz kwartał do kwartału spadłao odpowiednio 1,49 proc. i 0,06 proc. Jednocześnie, wyraźnie powiększyła się liczba kart debetowych o odpowiednio 5,3 proc. (rdr) i 1,93 proc. (kdk). Na koniec ubiegłego roku Polacy mieli w swoich portfelach 6,042 mln kart kredytowych i 29,745 kart debetowych.

W przypadku sektora MSP liczba aktywnych klientów bankowości internetowej wzrosła o 8,9 proc. do ponad 1,22 mln. Można to odczytać jako wynik utrzymującego się wzrostu gospodarczego. Natomiast liczba klientów z tego sektora mających możliwość korzystania z usług bankowości internetowej wyniosła ponad 2,06 miliona, co w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o 160 tys. czyli 8,55 proc. a w ujęciu do III kw. 2014 roku zwyżkę o 15 tys. (0,71%). W sektorze MSP aktywnych klientów bankowości internetowej jest więcej niż w przypadku klientów indywidualnych – blisko 59 proc. Jednocześnie przedsiębiorcy dokonują przelewów na wyższe kwoty – średnia wartość rozliczeń aktywnego klienta MSP na miesiąc wzrosła w IV kwartale do 75 748 zł, czyli o 5,27 proc. w ujęciu rdr i o 8,05 proc. w porównaniu do III kwartału 2014.

– W ostatnich miesiącach ubiegłego roku po raz kolejny widoczny był znaczący wzrost zarówno liczby klientów indywidualnych z podpisaną umową umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej, jak i wzrost ich aktywności. Podobną zależność widzimy również w sektorze MSP-podsumowuje Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Postęp w sferze zarówno dostępu do nowoczesnych usług bankowości jak również metod płatności i stopniowej zmiany przyzwyczajeń klientów przekłada się na wzrost liczby i wartości transakcji rejestrowanych w KIR. W IV kw. 2014 r. w stosunku do IV kw. 2013 r. ogólna liczba transakcji przetworzonych w systemie Elixir była wyższa o ponad 24,4 mln szt. (6 proc.), a ich łączna wartość wzrosła o blisko 43 mld zł (4 proc.).W systemie Express Elixir rozliczonych zostało blisko 332 tys. przelewów natychmiastowych na łączną kwotę niespełna 1,5 mld zł. Porównując analogiczne okresy z lat 2014 i 2013, dynamika rozliczonych komunikatów charakteryzowała się tendencją wzrostową – liczba zrealizowanych transakcji wzrosła trzykrotnie w stosunku do liczby przelewów rozliczonych w IV kwartale poprzedniego roku, a ich wartość ponad dwukrotnie, co stanowi czytelną oznakę, że popyt na usługi płatności natychmiastowych rośnie w szybkim tempie.

Jedną z najistotniejszych obserwacji roku 2014 w zakresie bankowości internetowej i systemów płatniczych było niewątpliwie rosnące znaczenie płatności kartami w technologii zbliżeniowej.  Pod koniec roku już niemal trzy czwarte wszystkich operacji kartowych dotyczyło transakcji bezgotówkowych, czego zasługę można przypisać łatwości, z jaką Klienci mogą dokonywać płatności z wykorzystaniem kart zbliżeniowych. W analogicznym okresie roku 2013 udział ten wynosił 66%. W ujęciu wartościowym, udział transakcji bezgotówkowych wzrósł w ciągu roku z 32% do 36%.

Dzięki wysokiej użyteczności kart zbliżeniowych klienci coraz częściej decydują się na płatności bezgotówkowe, szczególnie w przypadku transakcji w przedziale do 50 zł. To tłumaczy istotny wzrost poziomu udziału transakcji bezgotówkowych w całkowitej liczbie transakcji kartowych. Korzystanie z kart w celu wypłacenia gotówki w dalszym ciągu przeważa w ujęciu wartościowym, co sugeruje, że Klienci w tym wypadku posługują się kartami stosunkowo rzadziej, ale w celu wypłacania istotnie wyższych kwot – zauważa Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu Bankowości Elektronicznej i Systemu Płatniczego w ZBP.
Tego rodzaju zwyczaje Klientów znajdują odzwierciedlenie w rozbudowie infrastruktury. W ciągu roku w Polsce przybyło bowiem ponad 1600 bankomatów (o 8%), których liczba wzrosła do ponad 20,5 tys.

Jeśli trendy z roku 2014 utrzymają się w roku bieżącym, wkrótce możemy obserwować odwracanie się tendencji w zakresie wartości transakcji kartowych w podziale na operacje gotówkowe i bezgotówkowe – podsumowuje Paweł Widawski.

Źródło: Związek Banków Polskich