Raport NBS: Przed nami wiele zadań

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.04.foto.009.b.400xZ ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem rozmawiał Maciej Małek.

Wieś i obszary wiejskie to nie tylko znaczna część powierzchni naszego kraju. To dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki, rosnący wolumen eksportowy, wreszcie nasze narodowe dobro i duma. Pomimo postępu, jaki dokonał się w minionych latach, równie wiele pozostaje do zrobienia.

Panie ministrze, jak pan ocenia stan realizacji i perspektywy PROW na lata 2014-2020?

– Na początku roku przedstawiliśmy harmonogram wdrażania poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Budżet programu wynosi przeszło 13,5 mld euro (8,6 mld euro z budżetu UE i 4,9 mld euro z budżetu krajowego). Program obejmuje 15 działań i 35 poddziałań. Musimy pamiętać, że w jego ramach realizowane są również zobowiązania z poprzedniej perspektywy finansowej.

Rozpoczęte w ubiegłym roku wdrażanie zaprojektowanych działań PROW 2014-2020 pokazało, że potrzebne będą zmiany zasad realizacji niektórych instrumentów pomocy i lepsze ich dostosowanie do potrzeb rolników i innych beneficjentów. Procedury Unii Europejskiej dopuszczają wprowadzanie takich zmian. Dlatego też, mając na uwadze jak najlepsze wykorzystanie dostępnych środków, uznaliśmy, że dostosowanie instrumentów PROW 2014-2020 do potrzeb i oczekiwań rolników oraz producentów rolnych będzie jednym z ważniejszych priorytetów prowadzonej polityki w tym zakresie.

Na czym polegać mają założone zmiany ?

– W lutym br. przygotowaliśmy propozycję pakietu zmian tego programu. Uwzględniliśmy zarówno postulaty beneficjentów programu, jak i zmiany wynikające z nowelizacji norm prawnych UE. Zaproponowany pakiet zamian został zaakceptowany przez Radę Ministrów RP. Proponowana modyfikacja PROW 2014- 2020 obejmuje pakiet 28 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym. Musimy jednak zaczekać na decyzję Komisji Europejskiej.

Jak w tym kontekście opisałby pan priorytety resortu w bieżącej perspektywie finansowania UE?

– Wkrótce po objęciu urzędu, w grudniu 2015 r., przedstawiłem cele i zadania do realizacji w latach 2015-2019, czyli na całą kadencję. Głównym zadaniem jest poprawa jakości życia na terenach wiejskich. Aby je zrealizować, potrzebna jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa przy zachowaniu jak największej liczby gospodarstw rodzinnych. Dlatego też niezbędne jest zapewnienie im równych warunków konkurencji na wspólnotowym rynku.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI