Raport: Dochodzenia należności na rzecz banków i instytucji finansowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

sladowski.pawel.01.150xW latach 90., a nawet jeszcze na początku tego wieku w Polsce przeważała negatywna opinia o niewydolnym wymiarze sprawiedliwości oraz o przewlekłych i skomplikowanych procedurach sądowych. Panowało również przekonanie, że powierzenie kancelarii prawniczej prowadzenia przed sądem sprawy lub grupy spraw o zapłatę, choćby najprostszych, wiąże się ze sporymi wydatkami i długim oczekiwaniem na niepewny rezultat.

Paweł Śladowski, partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

W ostatnich latach te stereotypy uległy zmianie. Stało się tak między innymi za sprawą tego, że w początkach naszego wieku doszło do wyodrębnienia się grupy kancelarii prawniczych, których specjalnością stało się dochodzenie należności od dłużników. Węższa specjalizacja tych kancelarii wpłynęła na znaczący wzrost jakości prowadzonej przez nie obsługi spraw. Usługi prawnicze w zakresie dochodzenia należności różnią się bowiem znacząco od usług doradztwa prawnego.

Zmiany przepisów

Jakość usług prawniczych w zakresie dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej mogła stopniowo ulegać poprawie również dzięki zmianom w przepisach prawa dostosowujących polski wymiar sprawiedliwości do wymogów nowoczesnej gospodarki rynkowej.

Wielu udanych rozwiązań doczekało się szczególnie postępowanie cywilne. Nie tylko zbliżyły one funkcjonowanie polskiego sądownictwa do standardów najlepiej rozwiniętych systemów sprawiedliwości w Europie, ale także wzmocniły tendencje rozwojowe usług prawniczych w zakresie dochodzenia należności.

Wprowadzenie w 2001 r., tzw. nowelą lipcową, instytucji formularzy ostatecznie – pomimo początkowych rozlicznych perturbacji – doprowadziło do poprawy efektywności polskiego sądownictwa. Dzięki temu doszło także do ujednolicenia i uproszczenia stosowanych przez polskie sądy praktyk. Umożliwiło to, w przypadku spraw masowych, zautomatyzowanie procesów i wpłynęło na lepszą organizację pracy, a także na większą przewidywalność rozstrzygnięć i skrócenie czasu ich wydawania.

O wysokim poziomie świadczonych w Polsce usług w zakresie dochodzenia należności na drodze prawnej mogliśmy przekonać się w 2005 r., gdy podczas międzynarodowego audytu rozwiązania stosowane w naszej kancelarii zostały uznane przez przedstawicieli jednego z największych na świecie koncernów za nowatorskie i niespotykane w wielu innych krajach.

Zmiana sposobów świadczenia usług

Świadczenie usług prawniczych w zakresie dochodzenia należności na najwyższym poziomie stał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI