Ranking TFI: najlepsze ING oraz KBC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

waszczyk.bernard.02.150x225W ubiegłym roku najlepiej oszczędnościami klientów zarządzały ING TFI i KBC TFI. Najsłabiej wypadły natomiast Idea TFI oraz TFI SKOK - wynika z rankingu Open Finance, oceniającego TFI po wynikach funduszy należących do kilku najpopularniejszych kategorii.

Na rynku dostępne są setki funduszy, oferujących przynajmniej kilkadziesiąt różnych strategii inwestycyjnych. Zainteresowanie inwestorów nie rozkłada się jednak równomiernie pomiędzy nie i tak naprawdę popularnych jest ledwie kilka. Należą do nich fundusze akcji, mieszane (w tym aktywnej alokacji, zrównoważone i stabilnego wzrostu), obligacji oraz rynku pieniężnego. Oczywiście mówimy o tych, które inwestują przede wszystkim w polskie aktywa. Środki w nich zgromadzone stanowią ponad 60 proc. wartości całego rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.

W związku z powyższym sensowne wydało się sporządzenie rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), podsumowującego ich ubiegłoroczne dokonania, ale w którym ocenialiśmy tylko te towarzystwa, które mają w ofercie wszystkie najpopularniejsze rodzaje funduszy. Jest ich 18, czyli ok. połowa spośród wszystkich działających na mocy polskiego prawa, jednak aktywa, jakimi zarządzały na koniec grudnia 2012 roku stanowiły ponad 75 proc. wartości całego krajowego rynku funduszy.

Stopy zwrotu ocenialiśmy w najprostszy możliwy sposób, czyli przyznając punkty za miejsce zajmowane przez dany fundusz we właściwej mu kategorii. Im wyżej, tym więcej punktów, przy czym najsłabszy fundusz otrzymywał jeden punkt, a każdy kolejny znajdujący się wyżej od niego w tabeli dostawał o jeden więcej, zatem jeśli w danej grupie było 30 funduszy, to najlepszy z nich otrzymywał 30 punktów.

Licząc w opisany powyżej sposób najwięcej punktów zgromadziło ING TFI – 81 – co zapewniło mu zwycięstwo w rankingu. Bez względu na reprezentowaną kategorię, niemal wszystkie brane przez nas pod uwagę fundusze zarządzane przez ING TFI wypadały wyraźnie powyżej średniej rynkowej. Jedynym słabszym na tle rynku punktem towarzystwa okazał się fundusz pieniężny. Na drugiej pozycji, z niewielką punktową stratą do lidera uplasowało się KBC TFI (78 pkt.), a trzecie miejsce ex aequo zajęły BZ WBK TFI oraz Aviva Investors Poland TFI (po 73 pkt.).

130201.ranking.skutecznosci.01.508x378

Najsłabiej wypadły natomiast Idea TFI oraz TFI SKOK, które w sumie zebrały zaledwie po 14 punktów. Przypadek Idei jest szczególny. W pierwszej połowie ubiegłego roku towarzystwo mocno ucierpiało na upadłościach spółek budowlanych, m.in. PBG. Spowodowało to mocny spadek wartości jednostek uczestnictwa funduszy Idei, choć nie tylko, bo ucierpieli też m.in. klienci Union Investment TFI. O ile jednak ta druga firma zdołała się szybko podnieść i utrzymała zaufanie klientów, to w przypadku Idei wydarzenia te doprowadziły do całkowitej utraty zaufania i uruchomiły istną lawinę umorzeń we wszystkich zarządzanych funduszach, nawet takich, które początkowo wcale nie były narażone na większe straty. Doprowadziło to do nawet kilkudziesięcioprocentowych spadków wartości jednostek uczestnictwa, a w konsekwencji do zawieszenia wpłat i wypłat na dłuższy czas. Jeśli chodzi o SKOK TFI, to najniższa pozycja w rankingu jest konsekwencją bardzo słabych wyników osiąganych przez zarządzane przez to towarzystwo fundusze.

Przyglądając się wynikom poszczególnych TFI można zauważyć jeszcze jedną ciekawą rzecz. W wielu przypadkach – poza kilkoma najlepszymi i najgorszymi towarzystwami – lepiej im szło albo w strategiach akcyjnych albo dłużnych. Przykładowo Legg Mason TFI miało względnie udany rok jeśli chodzi o fundusze obligacji i pieniężny, ale już fundusze akcji i mieszane (aktywnej alokacji i stabilnego wzrostu) nie wypadły najlepiej. Odwrotnie było np. w BPH TFI, którego fundusze akcji i mieszany zrównoważony radziły sobie wyraźnie lepiej od funduszy obligacji i pieniężnego.

Bernard Waszczyk
Open Finance