Ranking „50 największych banków w Polsce” 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

okladka.ranking.50.bankow.2010.100x„Miesięcznik Finansowy BANK” już po raz 15. przygotował i opublikował ranking „50 największych banków w Polsce”. Edycja 2010 powstała na podstawie danych finansowych nadesłanych przez te instytucje. Oceniali je niezależni analitycy rynkowi. Tegoroczną Nagrodę Główną przyznano PKO Bankowi Polskiemu SA.

W kategorii banki uniwersalne zwyciężył Alior Bank SA. Najlepszym bankiem detalicznym został Eurobank SA, a korporacyjnym – DZ Bank SA. W kategorii „kredytowanie nieruchomości” wygrał Nordea Bank Polska SA. Pierwsze miejsce wśród banków internetowych zajął Bank Handlowy SA, zaś wśród banków kredytujących zakup samochodów – Fiat Bank SA. Laureatem w dziedzinie sprawności działania został Eurobank SA. Wyróżnienie specjalne przypadło bankowi PKO BP SA – jako instytucji bankowej o największej sile kapitałowej.

gala_50_naj_bankow_sala01.550x

Ranking podsumowano w trakcie uroczystej gali, która odbyła się 22 czerwca 2010 r. w warszawskim hotelu Hilton. Statuetki prezesom nagrodzonych instytucji wręczyli Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK” dr Janusz Grobicki.

W uroczystości wzięli udział prezesi i menedżerowie największych polskich banków, specjaliści z dziedziny bankowości, menedżerowie najważniejszych instytucji związanych z rynkiem finansowym w Polsce oraz przedstawiciele najlepszych polskich uczelni ekonomicznych.

gala_50_naj_bankow_ogolne01.550x

Ranking „50 największych banków w Polsce” cieszący się dużym uznaniem w środowisku finansowym, odzwierciedla pozycję rynkową największych instytucji sektora bankowego. Przy ich ocenie pod uwagę brane są m.in. takie wskaźniki, jak: rentowność, suma zgromadzonych kapitałów, liczba zatrudnionych oraz sumy udzielonych kredytów i środków znajdujących się na lokatach. Oceniający banki biorą pod uwagę również takie czynniki jak: wskaźnik wypłacalności oraz poziom złych długów. Ranking „Miesięcznika Finansowego BANK” od lat jest najbardziej obiektywnym wskaźnikiem oceny skuteczności biznesowej banków działających w Polsce.