Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Przydatna także poza bankowością

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Technologie biometryczne są bezpieczne, wygodne i mogą być wykorzystywane w wielu obszarach rynku - przekonywali podczas debaty eksperci uczestniczący w 2012 Spring Biometric Summit, międzynarodowej konferencji biometrycznej zorganizowanej przez Multitrain Sp. z o.o. oraz Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich.

Debatę prowadziła Martyna Kubiak, sekretarz Forum Technologii Bankowych ZBP, a jej uczestnikami byli: Łukasz Hoppe z fi rmy Wasko; Andrzej Kawiński z fi rmy KŁOS, przewodniczący Forum Technologii Bankowych ZBP; Wojciech Kujawa z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego; Zbigniew Marcinkowski z firmy Algotech Polska, członek Forum Technologii Bankowych ZBP; Tadeusz Woszczyński z firmy Hitachi, przewodniczący Grupy ds. Biometrii FTB, członek Forum Technologii Bankowych ZBP i Jarosław Wójtowicz z I nstytutu M aszyn Matematycznych

Martyna Kubiak: O biometrii mówimy już kilka lat, to nasza druga debata podczas corocznych konferencji Spring Biometric Summit. Niemało się przez ten czas wydarzyło. W naszym kraju mamy bankomaty biometryczne, bankowość internetową z wykorzystaniem biometrii, biometryczne zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń, systemy biometrii głosowej u operatorów telekomunikacyjnych. Spróbujmy określić kierunki rozwoju biometrii w sektorze bankowym w Polsce i krajach Europy. Która z technologii biometrycznych oraz jakie zastosowanie przyjmuje się najlepiej?

Tadeusz Woszczyński: Z naszej perspektywy rozwój sektora bankowego w obszarze biometrii rozpoczął się od bankomatów, natomiast obecnie widzimy, że ten trend się zmienia. Dziś biometria idzie w dwóch kierunkach. Pierwszy, to oddziały bankowe z zastosowaniem biometrii naczyń krwionośnych palca, a drugi to kanał zdalny z zastosowaniem biometrii głosowej. Jeśli chodzi o odziały, to coraz więcej banków – wbrew wcześniejszym opiniom – wcale nie chce ich zamykać, a nawet otwiera nowe. Instytucje te chcą, aby były one innowacyjne, czyli żeby klient mógł w nich sprawnie i szybko załatwić wszelkie sprawy. Nie ukrywajmy, że banki utrzymują oddziały także dlatego, że jest to ich wizytówka. Biometria może stać się technologią przyciągającą klientów, a na pewno ułatwiającą ich obsługę w oddziale. Dlatego większość banków komercyjnych z czołowej dziesiątki albo rozmawia z nami bardzo intensywnie, albo wręcz biometrię już wdraża i w ciągu tego roku co najmniej jeden, a myślę, że trzy banki, całą swoją sieć oddziałów wyposażą w biometrię. Jak będzie ona wykorzystywana? Banki chcą, aby klient mógł skorzystać z placówki bankowej nie używając żadnego dokumentu tożsamości, czyli mamy ideę oddziału bez dowodu. Człowiek przychodzi do oddziału i deklaruje swoją tożsamość w dowolny sposób, czyli może podać imię, nazwisko, numer PESEL bądź też wykorzystać swoją kartę do identyfikacji, a następnie potwierdza to za pomocą biometrii. Nie ma potrzeby korzystania z podpisu odręcznego. Dodatkowo po połączeniu biometrii z podpisem elektronicznym (tzw. podpis biometryczny) możliwe jest podpisywanie za pomocą palca także umów. Bezpośrednim zyskiem jest redukcja kosztów obiegu papierowych dokumentów. Kolejnym etapem, który póki co jest przyszłością, są płatności biometryczne. Myślę, że w naszym kraju jeszcze chwilę trzeba poczekać, aby masa krytyczna osiągnęła poziom pozwalający na uruchomienie takich usług. Jednak poprzez edukację i kolejne wdrożenia, np. bankomatów i oddziałów, ten poziom zostanie osiągnięty. Popatrzmy na Turcję, gdzie biometria jest bardzo popularna. Tam płatności biometryczne są już wprowadzane. Myślę, że w naszym kraju takie systemy zostaną stworzone w ciągu dwóch lat.

Andrzej Kawiński: Według mnie nie do końca ma sens roztrząsanie, która z technologii biometrycznych – czy skan palca, ręki, czy biometria głosowa, czy inne – będzie dominująca. Uważam, że rozwój biometrii nie będzie jednotorowy – tak jak banki stosują różne kanały komunikacji z różnymi grupami klientów: internet, telefon, SMS, bankomat, oddział, tak wydaje mi się, że nie można dziś wyrokować, która z metod będzie najważniejsza. Będą stosowane różne – w zależności od potrzeb. Uważam, że biometria jest przyszłością, bo jest w stanie jednoznacznie identyfikować i uwierzytelnić klienta, a sama metoda jest rzeczą wtórną i cieszę się, że takie projekty startują, bo to oznacza, że przechodzimy do nowej ery.

Martyna Kubiak: Przejdźmy od teorii do praktyki. W Podkarpackim Banku Spółdzielczym biometria funkcjonuje już od ponad roku. Jakim grupom klientów jest oferowana?

Wojciech Kujawa: Na początku usługę biometryczną oferowaliśmy klientom, którzy nie posiadali konta bankowego, a którzy korzystali ze świadczeń socjalnych. Po pozytywnym przyjęciu wdrożenia postanowiliśmy rozszerzyć usługi na pozostałe grupy naszych klientów, nawet tych najmłodszych od 13 roku życia, studentów, oraz o osoby posiadające ROR-y w PBS. Nowością jest udostępnienie w kwietniu bieżącego roku usługi biometrycznej dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Martyna Kubiak: Podczas Spring Biometric Summit sporo mówiliśmy o biometrii głosowej. Jaki problem ona rozwiązuje?

Zbigniew Marcinkowski: Biometria głosowa rozwiązuje problem uwierzytelnienia osób na odległość. Sprawdza się w sytuacjach, gdy mamy tylko telefon i musimy udowodnić np. w banku, że ja to jestem ja. Dziś bardzo często jest tak, że do wielu instytucji musimy zadzwonić, a one w różny sposób radzą sobie z identyfikacją. Należy pamiętać PIN, login, tajny kod, więc uwierzytelnienie się w takiej instytucji trwa średnio nawet do dwóch minut. Ten problem rozwiązuje biometria głosowa. Dodatkowo jest bardzo łatwa w użyciu. Każdy dziś ma przy sobie telefon, można po prostu zadzwonić, powiedzieć kilka słów, a głos jest przekazywany do banku i on jest w stanie stwierdzić, że ja to jestem rzeczywiście ja.

Martyna Kubiak: Implementacja biometrii w sektorze bankowym miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie nadużyć. Jednak bezpieczeństwo jest ważne także w innych obszarach rynku. Czy biometria ma szanse zaistnieć poza sektorem bankowym?

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI