Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – VI Forum AssistanceBancassurance & Bancassistance 2.0Oczekiwania klientów,produkty i modele dystrybucji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W dniu 10 maja 2012 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyło się już szóste Forum Assistance zorganizowane we współpracy Europ Assistance Polska i Związku Banków Polskich.

Tematem tegorocznego Forum Assistance było Bancassurance & Banc – assistance 2.0. Podczas konferencji zaproszeni eksperci branży ubezpie – czeniowej i bankowej dzielili się swoimi obserwacjami na temat oczekiwań klientów, konkretnych produktów z tej branży oraz modeli ich dystrybucji. Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Ryszarda Grzelaka, Prezesa Zarządu Europ Assistance Polska oraz Norberta Jeziolowicza, Dyrektora Związku Banków Polskich. Oba wystąpienia koncentrowały się wokół roli i rozwoju Bancassurance na rynku. W swoich prezentacjach, eksperci odnieśli się do charakterystyki Bancassurance & Bancassistance 2.0 oraz zaprezentowali tezy dotyczące kierunku rozwoju produktów bankowo – ubezpieczeniowych na rynku polskim. O pozycji tych produktów na rynku wypowiedział się również dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Wystąpienia organizatorów stanowiły wprowadzenie do dalszych prezentacji. Jedną z nich było przedstawienie wyników IV Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Europ Assistance Polska. Badanie miało na celu sprawdzenie poziomu świadomości usług assistance wśród dorosłych Polaków. Gościem specjalnym VI Forum Assistance był prof. Janusz Czapiński. Prezentacja socjologa zatytułowana „Społeczeństwo 2.0 w świetle danych z Diagnozy Społecznej” rozpoczęła pierwszy blok Forum, którego tematyka koncentrowała się wokół zmian demograficznych i ekono – micznych oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI