Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – Biometryczne uwierzytelnianie klienta w oddziale bankowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.06.2012.foto.120.250xTechnologia Finger Vein może być z powodzeniem stosowana do wypłat świadczeń socjalnych.

Adam Urban

Biometria jest techniką automatycznego rozpoznawania tożsamości osób na podstawie ich unikatowych cech fizycznych lub behawioralnych. Do metod biometrycznych bazujących na cechach fizycznych zaliczamy biometrię odcisku palca, tęczówki oka, kształtu twarzy lub dłoni czy też biometrie bazujące na wzorze naczyń krwionośnych (palca, dłoni lub nadgarstka).

Biometria naczyń krwionośnych palca (ang. Finger Vein) to najnowszej generacji technologia biometryczna opracowana przez firmę Hitachi w Japonii, oparta na analizie unikatowego wzorca naczyń krwionośnych wewnątrz palca. W celu stworzenia unikatowego wzorca biometrycznego palec jest naświetlany światłem bliskiej podczerwieni za pomocą diod LED znajdujących się wewnątrz skanera. Światło to jest absorbowane przez natlenioną hemoglobinę płynącą w żyłach, co umożliwia uzyskanie obrazu struktury żył uchwyconej przez kamerę. Następnie otrzymany obraz jest tak przetwarzany, aby odtworzyć wzór struktury żył palca, a następnie na podstawie jego cech charakterystycznych tworzony jest tzw. wzorzec biometryczny. Podczas rejestracji wzorzec jest kompresowany i szyfrowany, a następnie jako wzorzec karcie chipowej bądź serwerze centralnym.

Technologia Finger Vein została stworzona na potrzeby rynku finansowego w Japonii, gdzie zaistniała potrzeba zapewnienia nowej, bezpiecznej metody uwierzytelniania. Kluczowym założeniem technologii Finger Vein było przede wszystkim zniwelowanie wad związanych nie tylko z tradycyjną metodą karty i PIN-u, ale również z biometrią odcisku palca, która jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną techniką biometryczną. Wzorzec biometryczny w przypadku biometrii odcisku palca znajduje się na zewnątrz ludzkiego ciała i jest on łatwo przechwytywalny. Dlatego też, od wielu lat, biometria odcisku palca ma szerokie zastosowanie między innymi w policji i służbach granicznych, gdzie wykorzystuje się ją do zwiększenia wykrywalności przestępczości i jest z nią powszechnie kojarzona.

Finger Vein jest technologią niezwykle bezpieczną i trudną do przechwycenia przez osoby trzecie. Potwierdzają to testy przeprowadzone przez niezależne organizacje z Japonii, Stanów Zjednoczonych (International Biometric Group) czy Niemiec (Fraunhofer FOKUS).

Kluczowe mierniki bezpieczeństwa określane są poprzez współczynniki, których parametry pracy w przypadku technologii Finger Vein prezentują się następująco:

  • FAR (współczynnik błędnej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI