Ranking „50 największych banków w Polsce 2015” – rozstrzygnięty!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ranking.50.logo.01.400xZakończyły się HORYZONTY BANKOWOŚCI 2015, jedno z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego. Zorganizowały je - po raz czwarty - Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

Ranking „50 największych banków w Polsce” 2015:

11 czerwca na stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się m.in. Forum Strategii Bankowych, konferencja Płatności Mobilne 2015 oraz IV Kongres Prawa Bankowego i Informacji. Całość zwiększyła uroczysta gala „Miesięcznika Finansowego BANK”, w trakcie której rozstrzygnięto 20. już ranking „50 największych banków w Polsce”.

W uroczystości tej uczestniczyli politycy, przedstawiciele rządu i Narodowego Banku Polskiego, delegaci świata nauki, członkowie Rady Związku Banków Polskich; przedstawiciele Związku Banków Polskich, członkowie zarządów firm współpracujących z Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznikiem Finansowym BANK”; przedstawiciele zarządów i reprezentanci spółek bankowych oraz firm infrastruktury bankowej; prezesi i członkowie zarządów banków. Powitali ich Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz prowadząca galę Marta Kielczyk.

hb2015.ranking.miesiecznika.bank.widownia.600x

Ranking MF BANK

Choć uroczystość rozpoczęto od wręczenia nagród dziennikarskich ZBP im. Mariana Krzaka, to momentem, na który szczególnie czekali uczestnicy gali było rozstrzygnięcie jubileuszowego, 20. Rankingu „50 największych banków w Polsce”. Nagrody laureatom wręczali prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz oraz redaktor naczelny MF BANK Stanisław Brzeg-Wieluński.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ, kolejny już raz, zdobył PKO Bank Polski S.A. Odebrał ją wiceprezes zarządu Piotr Alicki. Na drugim miejscu znalazł się Bank Pekao S.A. Nagrodę wręczono Hannie Kujawskiej, dyrektor w Departamencie Zarządzania Sprzedażą. Miejsce trzecie przypadło Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Nagrodę odebrał Marcin Prell, członek zarządu.

hb2015.ranking.miesiecznika.bank.kat.glowna.600x

Zwycięzcą kategorii CONSUMER FINANCE (czyli banków oferujących kredyty konsumenckie) został PKO Bank Polski S.A. Drugie miejsce zajął Bank Pekao S.A., zaś trzecie – Deutsche Bank Polska S.A. Nagrodę odebrał Paweł Dziekoński, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych.

hb2015.ranking.miesiecznika.bank.consumer.finance.600x

W kategorii BANKÓW FINANSUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI zwyciężył PKO Bank Polski S.A. Na drugim miejscu znalazł się Euro Bank S.A. – nagrodę odebrał Krystian Kulczycki, wiceprezes zarządu, a na trzecim – Bank Millennium S.A. – nagrodę wręczono Agacie Chrzanowskiej, dyrektor Wydziału Marketingu Bankowości Hipotecznej.

hb2015.ranking.miesiecznika.bank.banki.finansujace.nieruch.600x

Triumfatorem kategorii SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA okazał się Santander Consumer Bank S.A. Nagrodę wręczono Arkadiuszowi Przybyłowi, prezesowi zarządu. Drugie miejsce przypadło Idea Bankowi S.A. – nagrodę odebrał Dariusz Makosz, wiceprezes zarządu; miejsce trzecie zajął Euro Bank S.A.

hb2015.ranking.miesiecznika.bank.sprawnosc.dzialania.600x

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” przyznała też dwie równorzędne nagrody specjalne. Tytuł „Wizjonera rynku bankowego 2014 roku” otrzymał Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku S.A. – w jego imieniu nagrodę odebrał Krzysztof Olszewski, rzecznik prasowy.

hb2015.ranking.miesiecznika.bank.cezary.stypulkowski.1926.600x

Tytułem „Innowatora rynku bankowego 2014 roku” uhonorowano Adama Malickiego z Polskiego Standardu Płatności.

hb2015.ranking.miesiecznika.bank.adam.malicki.1962.600x

150611.najwieksze.banki.01.600x400

Nagrody dziennikarskie im. Mariana Krzaka

Wręczali je prezesi Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, Jerzy Bańka i dr Mieczysław Groszek. Na wstępie powitano Danutę Brzezińską-Krzak, małżonkę prezesa Mariana Krzaka, jego córkę Renatę Sobolewską oraz syna Macieja Krzaka. Warto przypomnieć, że nagrodę utworzyło 19 lat temu środowisko bankowe. Chciało w ten sposób docenić i uczcić rzetelność w kreowaniu prawdziwego obrazu bankowości polskiej. Patronem nagrody uczyniono Mariana Krzaka, bankowca, dziennikarza, ministra finansów, ambasadora, współzałożyciela i pierwszego prezesa Związku Banków Polskich.

Jury tegorocznej edycji konkursu nominowało do nagrody pięciu dziennikarzy: Monikę Krześniak-Sajewicz i Piotra Sobolewskiego z „Rzeczpospolitej”, Sylwię Wedziuk z „Pulsu Biznesu”, Wojciecha Boczonia z Bankiera.pl oraz Pawła Sołtysa z Programu III Polskiego Radia. Specjalne wyróżnienie, po raz drugi zresztą, wręczono Monice Krześniak-Sajewicz. Dwa równorzędne pierwsze miejsca przyznano Wojciechowi Boczoniowi i Piotrowi Sobolewskiemu.

150611.nagroda.krzaka.01.600x300

Rozwój gospodarczy

Kolejnym punktem uroczystości była debata Rozwój gospodarczy a banki – szanse, wyzwania, dylematy. Prowadził ją red. Piotr Chęciński z TVP, a uczestniczyli w niej: Piotr Czarnecki, prezes zarządu Raiffeisen Polbanku S.A.; prof. Paul Dembinski, dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; Arkadiusz Przybył, prezes zarządu Santander Consumer Banku S.A.; prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, członek Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Jerzy Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

hb2015.debata.glowna.600x

Nagrody w konkursie Robina Cosgrove

Jego laureatami są pracownicy bankowości, autorzy esejów poświęconych etyce w finansach. Założenia konkursu przedstawił prof. Paul Dembiński, dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie i wiceprzewodniczący jury polskiej wersji konkursu. Nagrody wręczali Władysław Gołębiewski, przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy ZBP i przewodniczący jury polskiej wersji konkursu, oraz Krzysztof Pietraszkiewicz. Równorzędne dwa drugie miejsca przyznano Emilii Klepczarek i Jarosławowi Skurzyńskiemu. Miejsce trzecie przypadło Dariuszowi Wilczkowi, wyróżniono także Tomasza Brzostowskiego.

150611.nagroda.cosgrove.01.600x300

(ila)

Fot. CPBiI/Marzena Stokłosa