Rada Nadzorcza PGNiG SA wybrała Wiceprezesów Zarządu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pgn01.639xRada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, w ramach postępowania konkursowego, podjęła 27 lutego br. uchwałę o wyborze Pana Krzysztofa Bociana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia oraz Pana Jacka Murawskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. W procesie wyboru kandydatów Radę Nadzorczą SA wspierała renomowana firma doradcza Amrop, specjalizująca się w rekrutacji na wyższe stanowiska kierownicze.

Nowo wybrani Wiceprezesi rozpoczną pracę w PGNiG SA od 1 kwietnia 2013 roku. Ich kadencja, tak jak pozostałych członków Zarządu PGNiG SA, zakończy się 13 marca 2014 roku.

Decyzja Rady Nadzorczej o rozpisaniu konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia miała ścisły związek z realizacją strategicznego celu PGNiG SA, jakim jest wzrost wydobycia krajowego gazu ziemnego i ropy naftowej zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych. W ciągu ostatnich miesięcy Zarząd PGNiG SA z powodzeniem przeprowadził proces reorganizacji pionu poszukiwawczo-wydobywczego w PGNiG SA, który w ostatnich miesiącach nadzorował Pan Mirosław Szkałuba, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. IT i Zakupów. Efektem tych działań jest m.in. powołanie Oddziału Geologii i Eksploatacji. Zarząd PGNiG SA przygotował również ambitny program prac poszukiwawczych. Jego skuteczna realizacja wymaga maksymalnego zaangażowania się członka Zarządu PGNiG SA, który będzie odpowiadał wyłącznie za obszar poszukiwawczo-wydobywczy, tak jak było to do maja 2012 roku.

O stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA ds. Poszukiwań i Wydobycia rywalizowało 4 kandydatów.

Natomiast rozpisanie konkursu na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych miało związek z zaplanowanym objęciem od 1 kwietnia 2013 roku funkcji Prezesa/Dyrektora Generalnego PGNiG Norway przez Sławomira Hinca, obecnego Wiceprezesa ds. Finansowych.

O stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych ubiegało się 6 kandydatów.

Pan Krzysztof Bocian jest absolwentem Stanford University, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) in General Management oraz dyplom Public Management Program (PMP) in Government. Studiował na Vienna University of Economics oraz WSB-NLU.

Posiada międzynarodowe doświadczenie we wszystkich obszarach sektora oil & gas: upstream, midstream oraz downstream. W czasie swojej kariery był zaangażowowany w projekty energetyczne na czterech kontynentach. Od 2008 roku związany jest z Chevron Corporation – pracował w obszarze Upstream & Gas w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i ostatnio w Polsce. W zakres jego odpowiedzialności wchodziła strategia, planowanie, rozwój oraz restrukturyzacja aktywów, początkowo w centrali firmy w Kalifornii, a następnie w biurach w Houston i w Londynie. Od 2010 roku zajmował się komercjalizacją oraz rozwojem projektów shale gas w Europie, pracując w biurach w Londynie i w Warszawie. W latach 2003-2006 pracował w PKN ORLEN S.A. – odpowiadał za projekty strategii, restrukturyzacji oraz rozwoju biznesu.

Jest członkiem Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz założycielem Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

Pan Jacek Murawski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością firmy. Uzyskał dyplom EMBA Helsinki School of Economics. Uczestnik wielu szkoleń i kursów z obszaru finansów, zarządzania, marketingu, IT w tym organizowanych przez INSEAD, Ashridge Management Centre, Management Center Europe, France Telecom University i wielu innych.

W ciągu ponad 20-letniej kariery zawodowej pełnił czołowe stanowiska w wielu spółkach. W okresie 1990 – 1995 odpowiadał za finanse w Bantex Poland sp. z o.o. W latach 1995 – 2001 był Kontrolerem Finansowym i Członkiem Zarządu w Polskich Książkach Telefonicznych sp. z o.o., a także Głównym Księgowym w Polkomtel S.A., następnie Dyrektorem ds. Finansowych w Tchibo Warszawa sp. z o.o.

W latach 2001 – 2007 odpowiadał za finanse i administrację, jako Członek Zarządu ds. Finansowych PTK Centertel sp. z o.o., operatora sieci Orange. W okresie 2007 – 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wirtualnej Polska S.A., czołowego polskiego portalu internetowego.

W latach 2006-2007 był również V-ce Prezydentem Pracodawców RP. W kolejnych latach zaangażowany był w działalność inwestycyjną i doradczą na terenie Polski i regionu Europy Centralnej jako Investment Partner w funduszu MCI Management S.A., wiodącej polskiej spółki Venture Capital. W tym okresie zasiadał w Radach Nadzorczych, Zarządach oraz jako Interim CFO w spółkach portfelowych grupy, zarówno w Polsce jak i w Czechach.

źródło: www.pgnig.pl