PZU: zysk netto grupy spadł do 185 mln zł w II kw. z 734 mln zł rok wcześniej

PZU: zysk netto grupy spadł do 185 mln zł w II kw. z 734 mln zł rok wcześniej
Fot. Materiały prasowe PZU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2020 roku spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 216 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 59 mln zł.
#Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej @GrupaPZU w II kw. 2020 r. spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej i okazał się 216 proc. powyżej oczekiwań rynku #PZU

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od minus 111 mln zł do plus 164 mln zł.

Po pierwszej połowie 2020 roku zysk wyniósł 301 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1.481 mln zł.

Wyniki I półrocza 2020 roku zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (goodwill) w wysokości 1.343 mln. zł. Odpisy dotyczyły aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Banku Pekao.

PZU podało, że wynik netto przypisany jednostce dominującej, bez uwzględnienia odpisów, wyniósłby 1,6 mld zł.

Czytaj także: Zmiany w zarządzie PZU >>>

Nowa strategia Grupy PZU

Ubezpieczyciel poinformował, że pracuje obecnie nad nową strategią grupy, która ma być „kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian”

„Znajdą się w niej cele i założenia mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i koniunkturze gospodarczej” – napisała w liście do akcjonariuszy Beata Kozłowska-Chyła, p.o. prezesa PZU.

Składka przypisana brutto grupy w drugim kwartale 2020 roku spadła do 5.594 mln zł z 5.938 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się 4 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.821 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.599 – 5.938 mln zł).

Składka przypisana brutto w I półroczu 2020 roku wyniosła 11,7 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 11,8 mld zł.

Spadek poziomu sprzedaży dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU podało, że spadek poziomu sprzedaży dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych i masowych w efekcie niższej liczby ubezpieczeń przy jednoczesnym spadku średniej ceny.

Spadki zostały częściowo skompensowane wyższą składką w segmentach ubezpieczeń na życie w produktach unit-linked oferowanych we współpracy z bankami oraz rozwojem portfela grupowych produktów zdrowotnych.

„Dodatkowo odnotowano wzrost przypisu w ubezpieczeniach NNW i pozostałych w segmencie ubezpieczeń masowych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową lekarzy i personelu na wypadek zakażenia COVID-19” – napisano w raporcie.

Odszkodowania netto w drugim kwartale wyniosły 4.010 mln zł

Odszkodowania netto w drugim kwartale wyniosły 4.010 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.971 mln zł. Odszkodowania były zgodne z szacunkami analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.957 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.637-4.130 mln zł.

PZU podało, że pandemia COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na szkodowość grupy w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ani w ubezpieczeniach na życie.

Odszkodowania i wypłacone świadczenia w I połowie 2020 roku wyniosły 7.291 mln zł, czyli spadły 8 proc. rdr.

Ubezpieczyciel poinformował, że spadek dotyczył w szczególności ubezpieczeń na życie w związku z niższym wynikiem z działalności inwestycyjnej w większości portfeli produktów unit-linked względem wyników osiągniętych w roku ubiegłym oraz niższymi wypłatami świadczeń w produktach grupowych ochronnych.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 1.972 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 1. 891 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.584 – 2.624 mln zł).

PZU podało, że spadły zarówno dochody z lokat wygenerowane na działalności bankowej, jak i z wyłączeniem działalności bankowej.

„W ramach działalności bankowej spadek wyniku spowodowany był w szczególności wyższymi kosztami ryzyka w związku z zawiązaniem dodatkowych rezerw kredytowych na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Banku Pekao i Alior Banku” – napisano w raporcie.

W I połowie 2020 roku marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do poziomu 26,1 proc., wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 87,1 proc., a zwrot na inwestycjach był wyższy o 3,2 p.p. od stopy wolnej od ryzyka (RFR).

Na koniec I półrocza 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

Wskaźnik Wypłacalność II na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258 proc.

PZU liczy, że nadal będzie mógł wypłacać ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy

PZU liczy, że niezależnie od przyszłych zmian sytuacji gospodarczej będzie w stanie nadal generować ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

„Liczę, że niezależnie od przyszłych zmian sytuacji gospodarczej, PZU będzie w stanie nadal generować ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy” – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Beata Kozłowska-Chyła, która pełni obowiązki prezesa zarządu PZU SA.

W maju WZ PZU zdecydowało o braku dywidendy za 2019 rok, co było zgodne z wcześniejszym stanowiskiem KNF w tej sprawie.

W 2019 roku PZU wypłaciło w formie dywidendy łącznie 2,42 mld zł, czyli 2,8 zł na akcję.

„PZU nie znalazło ostatnio podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji”

PZU podchodzi do ewentualnych akwizycji w regionie w sposób ostrożny, obecnie nie widzi podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji, ale nadal będzie szukać możliwości rozwoju zagranicą – poinformowali w czwartek przedstawiciele spółki.

„W naszej strategii mówiliśmy o tym, że będziemy się starali, ale nie za wszelką cenę, rosnąć w sposób nieorganiczny, czyli poprzez ewentualne fuzje i przejęcia, ale głównie w Europie Środkowo-Wschodniej” – powiedział członek zarządu ds. finansowych grupy PZU Tomasz Kulik.

„Podochodzimy do tego w bardzo ostrożny sposób, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudnym rynkiem są ubezpieczenia i jak łatwo jest tutaj o błąd” – dodał.

Członek zarządu PZU Życie Marcin Eckert przyznał, że PZU nie znalazło ostatnio podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji.

„Szukamy okazji, żeby znaleźć podmioty, które są dla nas atrakcyjne pod względem rentowności i budowy pozycji (…) tych podmiotów wiele nie ma – nasze służby, które zajmują się pozyskiwaniem nowych szans rozwoju w interesujących nas kierunkach w ostatnim czasie nie znalazły żadnego takiego podmiotu, który chcielibyśmy przejąć, który pasowałby do naszej strategii” – powiedział Eckert.

„Nie zarzucamy tej strategii – będziemy nadal szukali możliwości rozwoju zagranicą” – dodał.

PZU chce w IV kw. przedstawić docelowy model zaangażowania grupy w aktywa bankowe

W PZU trwają prace, które zmierzają do określenia docelowego modelu zaangażowania grupy w sektor bankowy i będą one przedstawione wraz z prezentacją strategii, co zaplanowane jest na czwarty kwartał 2020 roku – poinformowało biuro prasowe PZU.

„Analizując inwestycję grupy PZU w sektor bankowy należy wziąć pod uwagę nie tylko to, że warunki biznesowe dla działalności banków bardzo istotnie się zmieniły, natomiast również to, w jakie inne aktywa grupa PZU mogłaby w tym czasie zainwestować posiadane nadwyżki kapitałowe. W obecnym środowisku bardzo niskich stóp procentowych (stopa referencyjna to obecnie 10 pb) inwestycja w wiele klas aktywów jest obarczona bardzo wysokim ryzykiem przy nieznacznym zwrocie na zainwestowanym kapitale” – napisało PZU w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes dotyczące pomysłu ubezpieczyciela na dalszą obecność w segmencie bankowym.

„Niezależnie od tych rozważań, obecnie trwają prace, które zmierzają do określenia docelowego modelu zaangażowania grupy PZU w sektor bankowy. Będą one przedstawione wraz z prezentacją strategii na kolejne lata, co zaplanowane jest na ostatni kwartał tego roku” – dodano.

Wyniki I półrocza grupy PZU zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (goodwill) w wysokości 1.343 mln zł. Odpisy dotyczyły aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Banku Pekao.

Po pierwszej połowie 2020 roku zysk wyniósł 301 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1.481 mln zł.

Grupa PZU ma 31,93 proc. akcji Alior Banku oraz 20 proc. akcji Banku Pekao.

Analitycy: wyższy zysk PZU zawdzięcza lepszemu wynikowi inwestycyjnemu, negatywnie zaskoczył poziom składki

Zdaniem analityków, wyższy zysk ubezpieczyciel zawdzięcza między innymi lepszemu wynikowi inwestycyjnemu, negatywnie zaskoczył jednak poziom składki brutto.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„To dobre wyniki, pomimo składki brutto wyraźnie poniżej oczekiwań. Przyczyniły się do tego najbardziej dwie pozycje. Po pierwsze wynik inwestycyjny, a po drugie poziom odszkodowań, który – pomimo wyższej rezerwy na portfele zewnętrzne – wypadł lepiej od naszych założeń. Negatywnie zaskoczył poziom składki brutto, co źle wróży wynikom na kolejne kwartały”.

MARTA CZAJKOWSKA-BAŁDYGA, ANALITYK HAITONG BANKU:

„PZU zaskoczył przede wszystkim na wyniku inwestycyjnym i było to zaskoczenie na plus. Wynik ten jest jednak zmienny – w tym kwartale był lepszy, ale nie jest powiedziane, że może to się powtórzyć w przyszłości.

Odpisy goodwillu były oczywiście spodziewane.

Trochę martwi spadek składki brutto – jest to pokłosie trochę kryzysu i gorszego rynku, co było widoczne też w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Wyniki te, abstrahując od odpisu na banki, są neutralne ze względu na zmienność wyniku inwestycyjnego, pierwsza reakcja może być jednak pozytywna, bo wyniki okazały się lepsze niż konsensus.

Rodzi się pytanie o przyszłość i strukturę aktywów bankowych PZU – jaki jest pomysł na ten biznes”.

Źródło: PAP BIZNES