PZU: 722 mln zł zysku netto grupy w II kw. 2022 roku; jesienią ubezpieczyciel przeznaczy blisko 1,7 mld zł na wypłatę dywidendy

PZU: 722 mln zł zysku netto grupy w II kw. 2022 roku; jesienią ubezpieczyciel przeznaczy blisko 1,7 mld zł na wypłatę dywidendy
Fot. PAP / Rafał Guz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W pierwszej połowie roku 2022 Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 12,6 md zł. Wypracowany zysk netto wyniósł 1,48 mld zł, a zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 18,5%. Dynamicznie rosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, przychody w filarze zdrowia i zyski z inwestycji, poinformowała spółka w komunikacie

Zysk netto w II kwartale 2022 roku spadł 4 proc. rdr i był 5 proc. niższy niż w I kwartale 2022 roku.

Zysk netto grupy PZU, przypisany właścicielom jednostki dominującej, w pierwszej połowie 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w I połowie 2021 r.

W lipcu PZU szacowało, że zdarzenia jednorazowe w Pekao i Alior Banku obniżą skonsolidowany wynik finansowy grupy o ok. 2.748 mln zł, z czego około 403 mln zł zostanie rozpoznane w wyniku za I półrocze 2022 roku.

Czytaj także: PZU: zdarzenia jednorazowe w Pekao i Alior Banku obniżą wynik finansowy grupy o ok. 2748 mln zł >>>

PZU podało, że w II kwartale wynik netto obniżył wzrost rezerw w IK związany z wyższą indeksacją (wpływ 164 mln zł) oraz koszty systemu ochrony i ryzyka prawnego CHF w bankach (wpływ 203 mln zł).

PZU poinformowało, że w efekcie analizy wpływu wojny na Ukrainie na działalność grupy i ze względu na obniżenie ratingu Ukrainy, zdecydowało o ujęciu w skonsolidowanym wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów posiadanych przez spółki na Ukrainie: zwiększonych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla inwestycyjnych aktywów finansowych (53 mln zł) i odpisów z tytułu utraty wartości należności (41 mln zł).

– Efektywność i odporność przyjętego przez nas modelu biznesowego, w którym dbamy o mocną pozycję kapitałową i dywersyfikujemy segmenty działalności, pozwala Grupie PZU rozwijać się stabilnie i równoważyć skonsolidowany wynik praktycznie w każdej sytuacji rynkowej. Wzrost przypisu składki w pierwszym półroczu tego roku to zasługa zwiększenia o 6,9% rok do roku sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności. Główną rolę odegrały dwucyfrowe wzrosty w segmencie autocasco oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym korporacyjnych. Zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w tym samym okresie minionego roku, ale spadek wynika głównie ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, tzn. konieczności dostosowania poziomu rezerw w segmentach ubezpieczeniowym i bankowym. Nawet w tych okolicznościach osiągnęliśmy bardzo dobry zwrot na kapitale, przewyższający ambicje strategiczne i lokujący nas wśród najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli – mówi prezes PZU, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Składka przypisana brutto grupy w drugim kwartale 2022 roku wzrosła 3 proc. rdr do 6.394 mln zł. Składka okazała się 2 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.249 mln zł (w przedziale oczekiwań 6.133,7 – 6.347 mln zł).

Segment majątkowy wrósł 8 proc. rdr, a życiowy spadł 7 proc. rdr.

Wzrostu sprzedaży ubezpieczeń pozakomunikacyjnych

PZU podało, że odnotowało kontynuację wzrostu sprzedaży ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w II kwartale 2022 roku (+8,0 proc. rdr), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych (+24 proc. rdr). W AC PZU zanotowało przyspieszenie – wzrost składki przypisanej wyniósł w II kwartale 16,4 proc. rdr i dzięki temu składka przypisana w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mimo spadających cen rośnie o 7,5 proc. rdr.

Przychody w filarze Zdrowie wyższe o 15,6 proc. rdr w I półroczu 2022 r.

Przychody w filarze Zdrowie były wyższe o 15,6 proc. rdr w I półroczu 2022 roku, PZU miało wysokie wzrosty zarówno w przychodach generowanych przez placówki (+16,9 proc. rdr), jak i w ubezpieczeniach i abonamentach (+14,4 proc. rdr).

PZU podało, że w drugim kwartale 2022 roku utrzymał się na rynku trend spadkowy w średniej składce OC komunikacyjnego, a dalsze spadki mogą zagrozić obniżeniem rentowności ubezpieczycieli.

– Sprzedaż ubezpieczeń AC w samym segmencie masowym od stycznia do czerwca zwiększyła się o 14,7% r/r, do poziomu 1,5 mld zł, zarówno w wyniku wznowień, jak i nowej sprzedaży, wspartej rozbudową produktów i usług w ramach naszego ekosystemu kierowcy. Na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów notujemy wzrost zainteresowania klientów tym produktem. Natomiast sprzedaż ubezpieczeń OC w dalszym ciągu znajdowała się pod presją cenową i ukształtowała się na poziomie podobnym do analogicznego okresu ubiegłego roku. Mimo wzrostu wartości przeciętnej szkody i kosztów napraw, częstość szkód pozostaje na poziomach niższych niż obserwowane przed pandemią. Pozwala to w dalszym ciągu realizować pozytywne marże w tym segmencie. Potwierdzają to również dane z działalności bezpośredniej rynku ubezpieczeń w I kw. 2022 r. W tym okresie wynik techniczny całego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych dla działalności bezpośredniej wzrósł o 4,8% r/r – zauważa Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Ubezpieczenia na życie

W ubezpieczeniach na życie stabilnie rosła składka w kluczowym segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) – w I połowie 2022 zwiększyła się o 1,7 proc. rdr. Był to przede wszystkim efekt pozyskania nowych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych. Rosły również przychody z ubezpieczeń dodatkowych do produktów grupowych ochronnych, a także sprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych do produktów IK, w tym na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy.

Odszkodowania netto

Odszkodowania netto wyniosły 3.426 mln zł, czyli były 17 proc. niższe niż rok wcześniej i 7 proc. niższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.684 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.561 – 3.942 mln zł.

Dochody z działalności inwestycyjnej

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w drugim kwartale 2022 roku wyniosły 2.641 mln zł, czyli były 8 proc. niższe niż zakładał konsensus na poziomie 2.881 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.460 – 3.286 mln zł). Wynik z działalności lokacyjnej wzrósł 12 proc. rdr.

PZU podało, że poprawiło marżę operacyjną w ubezpieczeniach Grupowych i IK – do 12,3 proc. w II kwartale 2022 w porównaniu do 10,0 proc. w II kwartale 2021 roku pomimo zawiązania rezerwy na indeksację sum ubezpieczenia w związku z inflacją (wpływ około 11,4 p.p.)

Wartość zgromadzonych aktywów netto PPK osiągnęła poziom 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 100 proc. w ciągu 12 miesięcy. TFI PZU ma pierwsze miejsce na rynku pod względem liczby pozyskanych firm i drugie pod względem wartości aktywów.

Zwrot na kapitale (ROE) w II kwartale był na poziomie 18,1 proc., powyżej celów strategicznych. Wskaźnik Wypłacalność II na 31 marca 2022 roku na poziomie grupy wynosił 222 proc. 

Wypłata dywidendy

Solidne wyniki wypracowywane w sposób powtarzalny oraz silna pozycja kapitałowa Grupy PZU, potwierdzona m.in. współczynnikiem wypłacalności Solvency II przekraczającym 200% i oceną ratingową agencji S&P na poziomie A- z perspektywą stabilną, pozwalają utrzymać wypłatę wysokich dywidend.

Jesienią PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel blisko 1,7 mld zł.

–  Obecnie implikuje to stopę dywidendy na poziomie ok. 6,5%. Jeśli akcjonariusz jest z nami od początku, czyli od debiutu na giełdzie w roku 2010, to skumulowana dywidenda na każdą jego akcję PZU, z wypłacaną w tym roku włącznie, wyniesie już 31,5 zł – wskazuje Beata Kozłowska-Chyła.

– Niezależnie od okoliczności zewnętrznych, zachowujemy pełną zdolność do rozwijania swojego biznesu i realizacji przyjętych ambicji strategicznych. Druga połowa roku będzie stała pod znakiem poważnych wyzwań dla globalnej i polskiej gospodarki. Zasoby, którymi dysponuje Grupa PZU, nakreślone cele i udowodniona przez nas w minionych kwartałach i ostatnich dwóch latach zdolność do ich skutecznego osiągania, pozwalają nam jednak na ostrożny optymizm. Jesteśmy dobrze przygotowani  do tego, by stawić czoła przeciwnościom, utrzymać swoją pozycję rynkową i należycie zadbać o bezpieczeństwo i korzyści naszych klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy – zapowiada prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła. 

Wyniki finansowe

 • Zwrot na kapitale na poziomie 18,5% (w samym II. kw. 2022 r. 18,1%) – powyżej celów strategicznych. PZU ponownie wśród ubezpieczycieli osiągających najwyższe zwroty na kapitale w Europie.
 • Wysoka rentowność ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych ze wskaźnikiem mieszanym na poziomie 88,8% (w II kw. br. 87,7%) – bez istotnych zmian rok do roku, pomimo rozluźnienia obostrzeń związanych z COVID-19 i znacznie wyższej częstości szkód oraz inflacji kosztowej.
 • Poprawa marży operacyjnej w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych – do 12,7% (w II kw. br. 12,3%) w porównaniu do 10,1% w I poł. 2021 r.pomimo zawiązania rezerwy na indeksację sum ubezpieczenia w związku z inflacją (wpływ około 5,7% p.p.)
 • Bardzo dobry wynik inwestycyjny – zwrot na portfelu osiągnął 4,4%. Wzrost wyniku odsetkowego, korzystne poziomy stóp procentowych przy refinansowaniu zapadających transz obligacji skarbowych.
 • Koszty pod ścisłą kontrolą pomimo niekorzystnych warunków. Wskaźnik kosztów wyniósł 7,3% (w II kw. br. 7,43%), czyli pozostał bez większym zmian w porównaniu do I poł. 2021 r.

Rozwój biznesu

 • Składka przypisana brutto 2022 osiągnęła poziom 12,6 mld zł (w II kw. 2022 r. 6,4 mld zł). Stabilny wzrost w strategicznych liniach biznesowych.
 • Kontynuacja mocnego wzrostu sprzedaży ubezpieczeń pozakomunikacyjnych – o 10% r/r (w II kw. br. o 8% r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych – o 18,5% r/r (w II kw. br. o 24% r/r).
 • Wzrost składki z ubezpieczeń autocasco o 13% r/r (w II kw. br. o 16,4% r/r). Dzięki temu składka w całym segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, mimo spadających cen na rynku, rośnie o 4,9% r/r (w II kw. br. o 7,5%).
 • Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne, przekładający się na przychody w obszarze zdrowia wyższe o 15,6% r/r. Duże wzrosty zarówno w przychodach generowanych przez placówki (16,9% r/r), jak i w ubezpieczeniach i abonamentach (14,4% r/r).
 • PZU TFI liderem sprzedaży netto na rynku w I poł. 2022 r. – sprzedaż na poziomie 340  mln zł (przy odpływach netto na całym rynku rzędu 20 mld zł). 
 • Wartość zgromadzonych aktywów netto PPK osiągnęła poziom 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 100% w ciągu 12 miesięcy. Pierwsze miejsce TFI PZU na rynku pod względem liczby pozyskanych firm i drugie pod względem wartości aktywów.
Źródło: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. / PZU S.A., PAP BIZNES