Przewozy Regionalne pod pieczą poszczególnych województw

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

przewozy.regionalne.250x24 listopada br. odbył się Konwent Marszałków Województw RP. Podczas jego obrad została złożona propozycja podziału należących do samorządów Przewozów Regionalnych na spółki poszczególnych województw. Miałoby to nastąpić od 1 stycznia 2013 roku.

Podział ów zobowiązywał będzie województwa do zarządzania spółką i do kompleksowej obsługi połączeń. Ideę podczas KMW RP przedstawił Adam Matusiewicz – marszałek województwa śląskiego. Według niego głównym powodem podziału PR na mniejsze spółki jest trudna sytuacja PR. Są one finansowane przez samorządy i mimo tego, że w ciągu ostatnich czterech lat dotacja województw na PR wzrosła z 80 do 110 proc., to wysokość zadłużenia PR urosło do kwoty 730 mln zł.

Adam Matusiak na spotkaniu powiedział także, że śląskie przed końcem 2012 roku stanie przed barierą maksymalnego zadłużenia. Wynika to m.in z konieczności dopłacania do PR – w ostatnich czterech latach śląskie przekazało 400 mln zł netto.

Propozycja podziału PR na spółki poszczególnych województw skutkowałby podziałem PR na 16 części. Jeśli jednak jakieś województwo nie chciałoby wziąć na siębie odpowiedzialności zarządzania jedną z części, mogłoby połączyć się z mocniejszym województwem.

źródło: www.samorzad.lex.pl