Przetarg na odbiór odpadów – obowiązkowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wysypisko.02.250x167W związku z wejściem w życie nowej ustawy śmieciowej w gminach pojawiły się wątpliwości. Dotyczyły one kwestii w jaki sposób wyłonić podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ministerstwo Środowiska rozwiało wątpliwości i wydało interpretację, według której wójt, burmistrz i prezydent miasta są zobowiązani do wyłonienia podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na drodze przetargu. Nie istnieje możliwość innej drogi wyboru, czyli np. powierzenie wykonania zadania własnym jednostkom budżetowym.

Jeśli gminna jednostka będzie chciała wziąć udział w przetargu i go wygrać, będzie musiała najpierw przemianować się w spółkę prawa handlowego.

Jedyną sytuacją, w której dopusza się zlecenie usług w trybie wolnej ręki jest czas od ogłoszenia przetargu do jego rozstrzygnięcia. Chodzi o to, aby mieszkańcy nie czuli dyskomfortu i usługa wywozu śmieci przebiegała regularnie, bez jakichkolwiek opóźnień.

Jeśli gmina złamie przepisy i nie zorganizuje przetargu, grozi jej kara od 10 000 do 50 000 zł.

Źródło: www.samorzad.infor.pl