Projekt rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej na rok 2013 skierowany do uzgodnień oraz konsultacji społecznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.02.250x9 listopada br. został skierowany do uzgodnień oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Określa on planowane na rok przyszły zasady podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszonej o rezerwę) pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Treść projektu rozporządzenia, które zamieszczone także zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji można zobaczyć tutaj.

Źródło: www.men.gov.pl