Projekt rozporządzenia MEN nie zawiera błędu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.pioro.01.250xProjekt rozporządzenia MEN pozwalający rozdzielić pomiędzy samorządy kwotę 450 mln zł z tytułu wyższej składki rentowej nie zawiera błędu. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, które pojawiło się 12 listopada 2012 r. w artykule pt. "Matematyczna wpadka MEN" w dzienniku Rzeczpospolita, że wzór zaproponowany w projekcie rozporządzenia jest nieprawidłowy.

Istnieje kilka równoważnych sposobów zapisu wzoru określającego podział środków między samorządy zawartego w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającej rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że brak jest podstaw do twierdzenia, że wzór zaproponowany w projekcie jest obarczony błędem. Przedstawiona formuła poprawnie pokazuje podział środków między samorządy.

Szczegóły dotyczące interpretacji zaproponowego zapisu znajdują się w „Uwagach do artykułu Rzeczpospolitej” załączonych poniżej.

„Uwagi do artykułu Rzeczpospolitej”

Źródło: www.men.gov.pl