Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl – listopad 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.11.foto.038.a.400xARiMR ZAPŁACI ZA ROLNIKA

MRiRW uruchomiło pomoc dla producentów, którzy ze względu na rosyjskie embargo nie są w stanie spłacać preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych. Rolnik, któremu ARiMR pomagała w spłacie odsetek, może wystąpić do banku o ich zawieszenie na okres do 2 lat. Agencja zapłaci za niego oprocentowanie, lecz środki te trzeba będzie zwrócić. W przypadku umowy kredytowej zawartej do 30 kwietnia 2007 r. należy oddać odsetki, jeżeli kredyt przyznano już po tym terminie pomniejsza się kwoty dopłat o wartość spłaty, jaką dokonała ARiMR.

POMOC DE MINIMIS

Rolnicy poszkodowani z powodu rosyjskiego embarga mogą wnioskować do ARiMR o pomoc de minimis. Jest to 15 tys. euro na jedno gospodarstwo do wykorzystania w ciągu trzech lat, m.in. na zakup materiału siewnego czy tzw. inwestycje odtworzeniowe. O wsparcie (410 zł na 1 hektar) ubiegało się dotychczas 19 tys. producentów wiśni i czarnych porzeczek. Teraz dodatkowo o pomoc w kwocie łącznej do 100 mln zł mogą występować eksporterzy jabłek, cebuli i kapusty. W związku z embargiem Bruksela przyznała 28 krajom członkowskim fundusze w wysokości 165 mln euro. Jak podała agencja Newseria, polscy rolnicy skorzystają z tej pomocy tylko w niewielkim stopniu. Wynika to z tego, że w pierwszej jej transzy do Polski trafiło 90 proc. wszystkich unijnych środków na rekompensaty.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

W perspektywie finansowej 2015-2020 do polskich rolników trafi 20 mld 129 mln euro dopłat bezpośrednich, oprócz jednolitej płatności obszarowej (do gruntów ornych) będą przyznawane unijne środki na tzw. zazielenienie, płatności dodatkowe (w przedziale od 3 do 30 ha), dopłaty do produkcji zwierzęcej i upraw roślin, a także premie dla młodych rolników. Przeciętna wysokość samych dopłat bezpośrednich wyniesie 246 euro/ha przy średniej unijnej 251 euro/ha. Aktywny rolnik może uzyskać nawet 700 euro/ha. Z nowego rozdania KE otrzymamy 12 proc. środków więcej na dopłaty i rozwój obszarów wiejskich niż w latach 2007-2013, przy ogólnym zmniejszeniu o 10 proc. wszystkich funduszy przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną. Przykładowo: farmerzy w Niemczech dostaną o 12 proc. środków mniej niż poprzednio, w Belgii o 12 proc., we Francji o 6 proc. ARiMR podała, że w ciągu ostatnich 10 lat do rolników, przedsiębiorców i innych beneficjentów na obszarach wiejskich trafiło 200 mld zł. Ponad 7 mld zł zdobyło samo Podkarpacie, a rekordziści korzystali aż z kilkunastu programów wsparcia, rok po roku. Za pieniądze Brukseli polscy rolnicy kupili 390 tys. ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zrealizowali 8 tys. inwestycji. Nie jest to jednak bilans zamknięty, bo ten będzie znany w 2015 r., gdy ARiMR zakończy rozliczanie swoich programów.

ARiMR: TRANSFERY NA KONTA

Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro (4,1776 zł), zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2014 rok (od 1 grudnia). Jednolita Płatność Obszarowa wyniesie 910 zł (830 zł w 2013 r.). Do nowego programu dopłat bezpośrednich 1,36 mln rolników zgłosiło ponad 14 mln hektarów. Na jednolitą płatność bezpośrednią przeznaczono 3 mld 300 mln euro. ARiMR rozpoczęła już wypłacać dopłaty ONW oraz płatności rolnośrodowiskowe za bieżący rok. Do rolników trafi 2,91 mld zł, transfer środków potrwa do końca czerwca 2015 r. Wnioski o przyznanie dopłat ONW złożyło 736 tys. producentów, natomiast o płatności rolnośrodowiskowe 114 tys. rolników.

 

FUNDUSZ STABILIZACJI DOCHODÓW

Rząd uruchomi Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który zostanie na początek zasilony kwotą 400-500 mln zł z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI