Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: wrzesień 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.09.foto.063.a.250xUPRAWA ŚRODOWISKA

W latach 2015-2020 na płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (za tzw. zazielenienie) zostanie przeznaczone 30 proc. koperty krajowej, tj. ponad 1 mld euro rocznie. Szacuje się, że stawka za zazielenienie wyniesie ok. 74 euro/ha. Program zazielenienia będzie realizowany przez trzy praktyki podstawowe: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz utrzymanie obszarów proekologicznych.

GRANTY DLA MAŁYCH

Od 2015 r. małe gospodarstwa będą mogły otrzymać dotację w wysokości 60 tys. zł, w dwóch transzach: 80 proc. i 20 proc. po wykonaniu inwestycji zgodnie z biznesplanem. Drobni producenci zostaną zwolnieni z kontroli norm i wymogów zasady wzajemnej zgodności, a także z obowiązku stosowania praktyk w zakresie tzw. zazielenienia. Zgłoszenia mają być przyjmowane przez ARiMR w 2015 r., rolnicy uprawnieni do dopłat bezpośrednich poniżej 1250 euro będą włączani do systemu automatycznie. Do systemu ma prawo przystąpić każde gospodarstwo, niemniej jednak – z uwagi na kwotowy limit wsparcia (max. 1 250 euro/gospodarstwo) – szacuje się, że będzie w nim uczestniczyć ok. 680 tys. rolników, co stanowi ok. 50 proc. liczby wszystkich beneficjentów płatności bezpośrednich.

ARiMR: TRANSFERY NA KONTA

W 2014 r. na konta bankowe rolników trafiło 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2013 r. Ponad 1,35 mln rolników złożyło w ARiMR wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2014 r., na ich realizację zaplanowano 3,4 mld euro. Maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej wyniesie 219,87 euro/ha. O dofinansowanie gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) wnioskowało 717 tys. rolników. W latach 2014-2020 do programu ONW trafi 2,5 mld euro, od tego roku pomoc ta wzrosła z 7,5 do 10 tys. euro na gospodarstwo na trzy lata.

W latach 2015-2020 nadal będzie obowiązywał uproszczony system płatności bezpośrednich, alternatywny dla opartego na uprawnieniach (SPS) w krajach starej Unii. Jednolitą płatnością obszarową zostanie objętych, tak jak obecnie, ok. 14 mln ha użytków, beneficjentami będzie ok. 1,35 mln rolników. Na płatność tę trafi 44,7 proc. koperty krajowej (ogółu dopłat bezpośrednich), tj. ponad 1,5 mld euro rocznie. Szacuje się, że stawka JPO wyniesie ok. 110 euro/ha.

ROLNIK PRAWIE JAK FARMER

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało, że wykorzysta w pełni możliwość przeznaczenia 15 proc. koperty krajowej WPR na dopłaty powiązane z produkcją rolniczą (maksymalny odsetek dopuszczony przepisami UE), tj. ponad 500 mln euro rocznie. W latach 2015-2020 płatność na hektar wyniesie ok. 246 euro. Obecnie średnia unijna jest wyższa (251 euro), jednak w najbliższych latach będzie malała. W Polsce najbardziej aktywni rolnicy mogą uzyskać dopłaty produkcyjne w wysokości nawet ponad 700 euro/ha. Nowością jest to, że jeżeli rolnik zdecyduje się na przerwanie działalności i sprzedaż gospodarstwa, dostanie rekompensatę w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r. Ponadto rolnicy i przedsiębiorcy będą mogli dokonać zakupu maszyn i urządzeń, aby świadczyć usługi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI