Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijne płatności.pl – marzec 2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijne płatności.pl – marzec 2015
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ETO - DOTACJE SĄ MARNOWANE: Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że w latach 2011-2013 średni poziom błędu w wydatkach na programy rozwojowe obszarów wiejskich wynosił 8,2 proc., a więc był ponad czterokrotnie wyższy niż próg istotności. Oznacza to, że co 12 złotówka wydana w PROW 2007-2013 mogła zostać zmarnowana. ETO ocenia, że poziom błędu w dwóch trzecich był związany z działaniami inwestycyjnymi (głównie z dotacjami na zakup maszyn rolniczych i urządzeń w firmach przetwórstwa spożywczego), a w jednej trzeciej ze wsparciem obszarowym. W okresie programowania budżetu 2007-2013 państwa członkowskie UE przeznaczyły ponad 150 mld euro na politykę rozwoju obszarów wiejskich, przy czym kwotę tę w niemalże równych częściach podzielono na działania inwestycyjne i pomoc obszarową.

TRANSFER NA KONTA

ARiMR przekazała 10,9 mld zł na konta bankowe 1,2 mln rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. Aplikacje o płatności złożyło 1,353 mln gospodarstw, do 30 czerwca 2015 r. agencja wypłaci z tego tytułu 14,2 mld zł. Pierwsi dopłaty bezpośrednie otrzymali rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiego embarga, spowodowane afrykańskim pomorem świń, czy też w ich gospodarstwach powstały szkody wynikające z klęsk żywiołowych. W ramach dopłat wyrównawczych ONW do 648,5 tys. rolników trafiło 1,18 mld zł, o przyznanie tego wsparcia ubiega się 736 tys. gospodarstw, ARiMR ma do rozdysponowania 1,37 mld zł. Płatności rolno-środowiskowe za 2014 r. otrzymało już ok. 114 tys. rolników, na ich konta przekazano 965,7 mln zł z puli 1,54 mld zł. 15 marca br. ruszyła kolejna kampania przyjmowania dokumentów o dopłaty bezpośrednie oraz o wsparcie na działania związane z ochroną środowiska w 2015 r

UPRAWA ŚRODOWISKA

Parlament uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii, która zmienia system wsparcia dla mikroinstalacji z opartego o świadectwa pochodzenia na system aukcyjny. Ma on być tańszy dla budżetu państwa. Podczas aukcji, ogłaszanych osobno dla różnych technologii, różnej wielkości instalacji, wybierane będą najlepsze oferty, z najniższą ceną. W zamian wytwórca wygrywający aukcję uzyska gwarantowane wsparcie przez 15 lat. W trakcie prac legislacyjnych uchylono tzw. poprawkę prosumencką, która wprowadzała gwarantowane ceny energii elektrycznej przy jej odsprzedaży przez tzw. prosumenta. Zastąpiono ją zapisem wprowadzającym „kompromisowy” system wsparcia mikroinstalacji o mocy do 10 kW

Ustawa ma zapewnić osiągnięcie przez Polskę w 2020 r. unijny wymóg co najmniej 15-proc. udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto. Eksperci Instytutu Energii Odnawialnej wskazują jednak, że po przyjęciu nowych regulacji bardzo wątpliwa stanie się opłacalność inwestowania w mikroinstalacje OZE. Aby rentowne były przydomowe wiatraki i dachowe elektrownie słoneczne o najmniejszych mocach poniżej 3 kW, cena sprzedaży energii powinna wynosić co najmniej 340 proc. średniej ceny w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku mikroinstalacji większych 3-10 kW odpowiedni mnożnik to minimum 300 proc.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Parlament przyjął ustawę, która pozwoli uruchomić procedury dystrybucji funduszy europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wcześniej Rada Ministrów zatwierdziła szczegółowy harmonogram wdrażania tego programu. MRiRW zapowiedziało, że jako pierwsze ruszą nabory wniosków z trzech priorytetowych działań PROW: premie dla młodych rolników, modernizacja gospodarstw rolnych oraz inwestycje w infrastrukturę na wsi. W latach 2014-2020 na do rolników, lokalnych firm i samorządów trafi 42,4 mld euro, w tym 13,5 miliarda euro w ramach PROW (8,6 mld euro z UE i 4,9 mld euro z budżetu krajowego). ARiMR wypłaciła już 61,8 mld zł z PROW na lata 2007-2013. Polska transferuje fundusze unijne w najszybszym tempie spośród wszystkich państw członkowskich. Niemcy, które są na drugim miejscu, wypłaciły rolnikom i przetwórcom żywności o ok. 2,3 mld euro mniej niż Polska, a Francja – o ok. 3,5 mld euro. W 2010 r. do beneficjentów trafiło 8,2 mld zł, w 2011 r. – 10 mld zł, a w 2012 r. 11 mld zł.

 

DOPŁATY DO WYRÓWNANIA

Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego ARiMR będzie mogła polskim rolnikom zwrócić 36,4 mln euro celem wyrównania za zmniejszone dopłaty bezpośrednie z UE wypłacone ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI