„Program dla Odry 2006” – negatywna kontrola NIK

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

logo-nik.150xProgram "Dla Odry 2006" powołany został w celu ograniczenie strat wywołanych przez powodzie. NIK opublikował raport, z którego wynika, że realizacja programu odbywa się z dużymi opóźnieniami. Nadal stan ponad 30 proc., tj. 1.6 tys. km wałów przeciwpowodziowych określa się jako zły.

Program ma zakończyć się w 2016 roku. Na rok 2010 w jego ramach zaplanowano zakończenie 13 zadań. Udało się doprowadzić do finału jedynie 6. Z rozpoczętych w tym samym roku 17 działań żadne nie jest realizowane planowo.

Kluczowe inwestycje dla „Programu dla Odry 2006” to:

  • budowa zbiorników: Racibórz, Wielowieś Klasztorna, Kamieniec Ząbkowicki,
  • modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Żadna z wyżej wymienionych inwestycji jeszcze nie została rozpoczęta.

Wśród działań zrealizowanych – w większości z ogromnymi opóźnieniami – wyszczególnić należy: modernizację suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru,

  • modernizację wałów w dorzeczu Odry i Warty,
  • ochronę bezpośrednią od powodzi Kłodzka i Słubic.

Opóźnienia w Programie wynikają głównie z faktu, że ze środków na niego przeznaczonych pokrywano inne prace. Zarządcy otrzymywali niewystarczjące kwoty na działania statutowe, np. bieżące utrzymanie obwałowań, dlatego część tych zadań finansowali z budżetów Programu.

Istnieją także przypadki inwestycji, które już zostały zakończone, jednak ich efekt nie jest satysfacjonujący. Chodzi o zbiorniki Krynka i Włodzienin, które z powodu przeciekania nie są eksploatowane. Kosztowały one 36 mln zł.

źródło: www.samorzad.lex.pl