Prof. Małgorzata Zaleska Przewodniczącą Rady Nadzorczej KDPW

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zaleska.malgorzata.05.400x265Prof. Małgorzata Zaleska, Prezes GPW, została wybrana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na posiedzeniu Rady w dniu 23 lutego br.

– Wybór na Przewodniczącą Rady Nadzorczej KDPW traktuję jako dowód zaufania, jakim obdarzyła mnie Rada Depozytu. Dołożę wszelkich starań, aby Rada którą pokieruję, wspierała Spółkę, jej Zarząd i Akcjonariuszy w realizacji wyzwań stojących przed polskim rynkiem kapitałowym i samym Krajowym Depozytem – jednym z gwarantów bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska. – Wśród priorytetów, które dostrzegam będzie m.in. przygotowanie i przeprowadzenie procesu autoryzacji KDPW jako centralnego depozytu papierów wartościowych zgodnie z unijnym Rozporządzeniem CSDR[1], wprowadzenie w KDPW rozwiązań w zakresie rejestracji listów zastawnych w EUR, a także rozwój usług Repozytorium Transakcji KDPW_TR i Agencji Numerującej, które tworzą unikatową i kompleksową ofertę usług post-transakcyjnych w Regionie CEE.  Krajowy Depozyt ma również do odegrania niebagatelną rolę w procesie edukacji ekonomicznej i promocji rynku kapitałowego oraz budowaniu skali polskiego rynku. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami rozpoczniemy nowy etap pozytywistycznej pracy u podstaw w tym zakresie, przywracającej atrakcyjność, konkurencyjność, a także zaufanie inwestorów i emitentów do naszego rynku – dodała Przewodnicząca Rady Depozytu.

Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu jest Pan Aleksander Proksa, Dyrektor Departamentu Prawnego w Narodowym Banku Polskim. Wspólna kadencja Rady KDPW trwa trzy lata, a jej Członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszami KDPW w równych częściach są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa.

Dariusz Marszałek
Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu
Dział ds. Korporacyjnych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych