prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes Zarządu

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Jest związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Systemu Finansowego. Od 30 lat działa w praktyce gospodarczej (m.in. Bankowy Fundusz Gwarancyjny), w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego i obecnie RN IPS SGB. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Autorka około 180 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, a także edukację finansową.

Źródło: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych / KZBS