Prof. dr hab. Eryk Kosiński

Prof. dr hab. Eryk Kosiński
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 lutego 2024 r. podjęła uchwałę o delegowaniu p. Eryka Kosińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy oraz o powierzeniu mu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

Absolwent uczelni Asser College Europe w Hadze. Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu.

Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Fulbright Fellow, James Baker Institute for Public Policy, Center for Energy Studies, Rice University, Houston USA (2023/2024); visiting professor na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba w Charkowie, Ukraina; LL.M University of the State of New York, Albany, USA i Central European University w Budapeszcie, Węgry (1992-1993). Absolwent Asser College Europe w Hadze; stypendysta Santander Universidades na Wharton School, University of Pennsylvania, w Filadelfii.

Wykładowca na uczelniach zagranicznych. Autor publikacji z zakresu prawa, w tym prawa energetycznego, publicznego prawa gospodarczego, finansów publicznych, prawa ochrony konkurencji, prawa transportowego, prawnej regulacji inwestycji infrastrukturalnych, zamówień publicznych, publicznego prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji wolnych zawodów, prawa hazardowego, postępowania administracyjnego. Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu.

Pełnił m.in. funkcje Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Pracował również jako adwokat i radca prawny.