Priorytety i parytety

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Debata budżetowa odbyła się przy pustych ławach, co nie zmienia faktu, że niezależnie od ilości wypowiedzianych słów i zgłoszonych poprawek budżet zostanie przyjęty. Europa w obliczu spowolnienia gospodarczego i kryzysu strefy euro stawia na porządku dziennym wezwanie do podzielenia ciężaru jej finansowania na większą niż dotąd liczbę członków tej strefy. Sprawa zostanie rozegrana na podwórku krajowym w ten sposób, że opozycja wezwie do referendum w sprawie przystąpienia do euro.

Rząd będzie zmuszony prosić lewicę o pomoc w sprawie odrzucenia tego wniosku, o tyle niezasadnego, że Polacy głosując w referendum za traktatem akcesyjnym rozstrzygnęli również kwestię przystąpienia do strefy.

Europa przyjęła nagrodę Nobla. Nagrodę odbierali przywódcy Europy. Zabrakło Jamesa Camerona. Czy Wielka Brytania wyrzeka się spuścizny, której na imię 60 lat pokoju? To oczywiście gest symboliczny, ale w obliczu targów o finansowanie deficytu państw południa Europy znamienny.

Pytanie, czy Polska, gotowa jest do kolejnej „Odsieczy Wiedeńskiej”? Czy wystarczy nam zapału, wiary, solidarności? To pytanie, również do Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiada repolonizację mediów, banków, Bóg jeden wie, czego jeszcze?

Najbliższe miesiące przyniosą odpowiedź na pytanie, czy pogrążymy się w marazmie, swarach spowitych w oparach smoleńskiej mgły, czy wybierzemy przyszłość, lepszą, bo wspólną – we Wspólnej Europie.