Prezentacje: Certyfi katy energetyczne – wymóg czy dobra wola?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

amron.01.100xO certyfikatach energetycznych słychać niemal wszędzie. Wymóg posiadania stosownego świadectwa wprowadza w życie dyrektywa unijna 2002/92/WE - w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Narzuca ona konieczność ustanowienia odpowiednich regulacji prawnych, skutkujących wprowadzeniem obowiązkowego certyfikowania budynków.

Celem dyrektywy jest promowanie poprawiania charakterystyki energetycznej budynków w krajach Wspólnoty. W konsekwencji chodzi o ograniczenie zużycia energii w budynkach i zachęcenie do budowy domów i mieszkań energooszczędnych. Podczas otwarcia Forum Termomodernizacja 2009, odbywającego się w Warszawie, Piotr Styczeń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury powiedział: – W istocie problemu nie chodzi tylko o oszczędzanie energii jako takiej, ale o oszczędzanie zasobów, które do jej wytwarzania służą. Dzięki takiemu działaniu kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się przyjaznym środowiskiem naturalnym.

ENERGIĘ NALEŻY OSZCZĘDZAĆ

Idea jak najbardziej słuszna, nikt nie ośmiela się z nią dyskutować. Mając na uwadze, że zużycie energii we Wspólnocie w sektorze mieszkaniowym i usługowym wynosi ponad 40 proc. i udział ten stale rośnie, działania propagujące oszczędność energii są konieczne. W Polsce mamy zaledwie niespełna 1000 sztuk instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną*. Unia Europejska dyrektywą 2002/91/WE wprowadza charakterystykę energetyczną budynków, co ma swoje konsekwencje w zmianach do ustawy – Prawo budowlane oraz kolejnych rozporządzeniach ministra infrastruktury.

Wg polskich przepisów prawa świadectwa energetyczne są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Oznacza to, że budynek taki musi posiadać certyfikat charakterystyki energetycznej, w którym określona będzie wielkość energii wyrażona w kWh/m2/rok) niezbędna do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem. Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ub lokalu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal podlega zbyciu lub wynajmowi, świadectwo to powinno zostać udostępnione nabywcy lub najemcy.

BRAK SANKCJI

Niestety, w polskich regulacjach wprowadzających od 1 stycznia 2009 r. obowiązek wykonywania i przedkładania certyfikatów energetycznych zabrakło ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI