Prezentacje: Asseco Business Solutions S.A. dla sektora finansów publicznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2009.3(10).foto.87.a.100xNowa ustawa o finansach publicznych przełomem w rozwoju sektora finansów publicznych

Jak zapowiadają twórcy Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zwiększy ona sprawność, przejrzystość i efektywność wydatkowania środków publicznych. Nowa ustawa ma wzmocnić kontrolę nad wydawaniem pieniędzy z publicznej kasy i poprawić kondycję polskiego sektora finansów publicznych, co jest szczególnie istotne w obliczu światowego kryzysu gospodarczego. Przedstawiciele administracji publicznej powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na problem zarządzania budżetem, także tym pozyskanym ze środków Unii Europejskiej, ponieważ będą z niego drobiazgowo rozliczani. Nowy program Asseco Business Solutions – WF-FaKiR BUDŻET, wspierający zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych, proponuje rozwiązania inspirowane zmianami w ustawie o finansach publicznych.

Nowe produkty Asseco Business Solutions S.A. dla sektora finansów publicznych

Asseco Business Solutions S.A., wiodący producent oprogramowania biznesowego rozszerza ofertę produktów marki Asseco WAPRO o nowe rozwiązanie przeznaczone dla sektora finansów publicznych. System WF-FaKir wspierający finanse i księgowość, rozszerzony o nowy wariant BUDŻET, wdrażany jest od ponad roku w ramach programu pilotażowego w wybranych regionach Polski. Wobec bardzo pozytywnej reakcji rynku, od września br. ruszyła aktywna kampania mająca na celu sprzedaż i wdrożenia programu na terenie całego kraju. Uzupełnieniem oferty kierowanej do sektora finansów publicznych jest System Kadry i Płace WF-GANG oraz System Ewidencji Środków Trwałych i Amortyzacji WF-Best.

Zarządzanie finansami zgodnie z ustawą

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspierająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych, charakteryzująca się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dzięki temu WF-FaKiR BUDŻET stanowi doskonałe narzędzie dla sektora finansów publicznych.

System jest rozwinięciem znanego na rynku programu WA-PRO WF-FaKir PRESTIŻ, przeznaczonego do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. WF-FaKiR BUDŻET zawiera pełną funkcjonalność systemu finansowo-księgowego w wersji PRESTIŻ oraz wiele dodatkowych rozwiązań specyficznych dla jednostek budżetowych.

Łatwiejsza klasyfikacja dochodów i wydatków

Program WF-FaKiR BUDŻET umożliwia przede wszystkim tworzenie i obsługę klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów – czyli tzw. klasyfikacji budżetowych, z rozbiciem na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkowe własne subanalityki definiowane przez użytkownika. W ramach klasyfikacji możliwe jest szczegółowe definiowanie rocznego budżetu jednostki, wraz z ewidencją kolejnych zmian dokonywanych w pierwotnym planie, a także pełna kontrola jego wykonania na każdym etapie. Dodatkowo możliwe jest tworzenie własnych klasyfikacji zadaniowych (w tym niezbędnych do prawidłowego rozliczania dotacji, a także środków pozyskiwanych z programów pomocowych Unii Europejskiej).

W procesie rejestrowania dokumentów księgowych użytkownik ma możliwość powiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi. Decyduje też o tym, do jakiej grupy operacji przypisane będą dane kwoty (dochód/wpływ, wydatek/koszt/zaangażowanie, środki pieniężne). Pozwala to w dalszym procesie przetwarzania danych na dokładną analizę nie tylko w obrębie klasyfikacji, ale także rodzajów wykonywanych operacji. Program wspiera także użytkownika w zakresie wymaganych przez przepisy księgowań równoległych na konta pozabilansowe, automatyzując na jego żądanie niezbędne czynności.

Klasyfikacja budżetowa znajduje swoje odbicie także w module Rozrachunki – program opcjonalnie pozwala na ręczne lub automatyczne wiązanie transakcji w obrębie kont księgowych, a także tych samych paragrafów budżetowych.

Aplikacja ma dodatkowo wbudowany prosty moduł fakturujący, pozwalający na wprowadzanie, drukowanie i ewidencję wystawianych faktur VAT oraz ich późniejsze automatyczne księgowanie z uwzględnieniem paragrafów budżetowych.

Raportowanie i sprawozdawczość zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów

W zakresie sprawozdawczości WF-FaKir BUDŻET pozwala na wykonanie wielu raportów uwzględniających specyfikę rachunkowości budżetowej. Raporty te umożliwiają analizę zapisów zarówno od strony dokumentów i kont księgowych, jak i od strony pozycji klasyfikacji budżetowych. Można też definiować własne raporty, dla których źródłem danych będą kwoty przypisane do określonych kont i paragrafów budżetowych.

Program umożliwia także eksport przewidzianych prawem sprawozdań w formacie elektronicznym (Besti@, JB, JST) oraz przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (w opracowaniu – I kwartał br.). Pozwala również na eksport wyselekcjonowanych danych do programu Microsoft Excel.

Środki trwałe i wyposażenie

Program WF-bEST przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo-księgowego. Umożliwia szczegółową klasyfikację środków trwałych i wyposażenia oraz pozwala na pełną obsługę wszystkich operacji na środkach trwałych: likwidacje, ulepszenia, przeszacowania, przekazywanie itp., a także korekt tych operacji. Program wspiera kompleksowo zarządzanie wyposażeniem: ewidencją i przetwarzanie, w tym przetwarzanie grupowe oraz oferuje wsparcie dla elektronicznej inwentaryzacji.

WF-bEST obsługuje wszystkie typy amortyzacji, w tym amortyzację opartą na indywidualnych planach użytkownika. Usprawnia pracę dzięki możliwości automatycznego tworzenia dokumentów księgowych i eksportu zapisów do systemów finansowo-księgowych.

Pełna obsługa kadr i płac

System WF-GANG został zaprojektowany tak, aby kompleksowo wspierać zarządzanie w obszarze kadr i rachuby płac w każdego rodzaju przedsiębiorstwie czy instytucji. Jego funkcjonalność pozwala między innymi na całościowe zarządzanie pracownikami i ich czasem pracy oraz pełne zarządzanie listami płac oraz obsługę umów cywilno-prawnych.

Korzystanie z systemu ułatwia elektroniczną wymianę informacji z systemami zewnętrznymi, takimi jak Płatnik, ePFRON, SOD i systemy bankowe. WF-GANG współpracuje z systemami finansowo-księgowymi (w szczególności WF-FaKir).

Rozwój i dostosowanie systemu do własnych potrzeb

WF-GANG oferuje możliwość definiowania własnych raportów z wykorzystaniem wbudowanego środowiska Office Inside, pozwalającego na tworzenie i projektowanie raportu w edytorze Word. Umożliwia to samodzielne definiowanie potrzebnych raportów.

Dostarczane razem z produktem Zintegrowane Środowisko Rozwoju pozwala na samodzielne dokonywanie niemal dowolnych rozszerzeń i modyfikacji funkcjonalności. Zapewnia to produktowi niespotykaną elastyczność i możliwość dostosowania do praktycznie dowolnych wymagań klienta.

W rozwoju funkcjonalnym produktu i modyfikacjach wspiera klientów sieć partnerska Asseco Business Solutions, co gwarantuje pełne wsparcie klienta w zakresie wdrożenia i opieki posprzedażnej. Dla użytkowników przewidziane są prezentacje i szkolenia.

Doświadczony dostawca sprawdzonych produktów

Asseco WAPRO to marka oprogramowania istniejąca od 1994 r. (jako WA-PRO). Z oprogramowania Asseco WAPRO skorzystało już ponad 68 tys. firm, a liczba sprzedanych licencji przekroczyła 210 tys. W skład oferty wchodzą uniwersalne i kompleksowe produkty, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw działających w każdej branży. Wśród odbiorców systemów znajdują się m.in. firmy z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej, a także biura rachunkowe, uczelnie i szkoły oraz administracja publiczna.

Asseco Business Solutions S.A. powstało w 2007 r. Dzięki połączeniu zasobów znanych i cenionych marek Asseco BS posiada potencjał pozwalający na szybkie i profesjonalne realizowanie misji: „Budowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwiających klientom osiągnięcie przewagi konkurencyjnej” oraz utrzymywanie i wzmacnianie pozycji lidera oferującego własne produkty i usługi informatyczne dla firm, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Z programów księgowych i płacowych Asseco Business Solutions korzysta m.in. Ministerstwo Finansów.

Spółka należy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco, będącej jednym z największych dostawców oprogramowania własnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Asseco BS posiada swoje biura w 11 miastach Polski oraz sieć ponad 500 partnerów handlowych na terenie całego kraju. Partnerami technologicznymi i biznesowymi spółki są największe światowe koncerny. Od 19 listopada 2007 r. Asseco BS jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Doświadczony dostawca sprawdzonych produktów Asseco WAPRO to marka oprogramowania istniejąca od 1994 r. (jako WA-PRO). Z oprogramowania Asseco WAPRO skorzystało już ponad 68 tys. firm, a liczba sprzedanych licencji przekroczyła 210 tys. W skład oferty wchodzą uniwersalne i kompleksowe produkty, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw działających w każdej branży. Wśród odbiorców systemów znajdują się m.in. firmy z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej, a także biura rachunkowe, uczelnie i szkoły oraz administracja publiczna. Asseco Business Solutions S.A. powstało w 2007 r. Dzięki połączeniu zasobów znanych i cenionych marek Asseco BS posiada potencjał pozwalający na szybkie i profesjonalne realizowanie misji: „Budowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwiających klientom osiągnięcie przewagi konkurencyjnej” oraz utrzymywanie i wzmacnianie pozycji lidera oferującego własne produkty i usługi informatyczne dla firm, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Z programów księgowych i płacowych Asseco Business Solutions korzysta m.in. Ministerstwo Finansów. Spółka należy do międzynarodowej Grupy KapitałowejAsseco, będącej jednym z największych dostawców oprogramowania własnego w Europie Środkowo- Wschodniej. Asseco BS posiada swoje biura w 11 miastach Polski oraz sieć ponad 500 partnerów handlowych na terenie całego kraju. Partnerami technologicznymi i biznesowymi spółki są największe światowe koncerny. Od 19 listopada 2007 r. Asseco BS jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.