Prezentacja:Kultura zarządzania projektami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W bankach niezbyt często spotykamy podział działalności na obszary operacji i wzrostu (lub na obszary procesów i projektów). Przyczyną z reguły jest brak zrozumieniadla mierzalnej wartościprofesjonalizacji arządzania projektami. Na szczęście i w instytucjach finansowych coraz popularniejsze stajesię projektowe odejście w zarządzaniu.

JAKUB LESIŃSKI

Źródeł takiego stanu rzeczy jest kilka. Bez wątpienia jednym z podstawowych jest potrzeba priorytetyzacji podejmowanych działań w związku z sytuacją kryzysową na rynku.Banki zawsze przywiązywały ogromną wagę do efektywności inwestycji, ale dziś każdy wydatek jest analizowany w znacznie większym stopniu niż poprzednio. Popularyzacja zarządzaniapoprzez projekty związana jest także z rozwojem w ektorze bankowym systemów wyliczania wydatków opartych na kosztach aktywności (activity based costing). Jednocześnie coraz częściej pojawia się przekonanie, że proste cięcie kosztów (cost cutting) nie jest narzędziem wystarczającym do skutecznej poprawy efektywności.

Przekonanie to dotyczy przede wszystkim obszaru inwestycji, wdrożeń nowych produktów i optymalizacji działalności. Nieprzypadkowe są zatem miejsca w strukturze organizacyjnej banku, w których najczęściej rozpoczyna się tworzenie kultury projektowej:

Strategia i finanse – najczęściej związane z implementacją strategii i działaniami polegającymi na wyborze i nadzorzenad inicjatywami strategicznymi banku.

Zarządzanie jakością – najczęściej związane z wdrożeniem podejścia SixSigma w organizacji, a tym samym koniecznością priorytetyzacji projektów optymalizacyjnych.

Informatyka (rozwój systemów i aplikacji) – konieczność precyzyjnego szacowania potencjalnych nakładów koniecznych do poniesienia w związku z planowaną inwestycją oraz rekomendacje dla portfela projektów.

Potrzeba profesjonalizacji działań zarówno w obszarze zarządzania portfelem projektów, jak i w realizacji konkretnych przedsięwzięć jest w tych miejscach bardzo istotna, a po jej wprowadzeniu znaczący sposób zmienia model funkcjonowania przedsiębiorstwa.

REALIZACJA STRATEGII A PROJEKTY

W momencie publikacji nowej (lub zaktualizowanej) strategii banku pojawia się potrzeba jej operacjonalizacji, czyli zapewnienia osiągnięcia wyznaczonych celów. Wybór inicjatyw strategicznych i pozyskanie finansowania oraz monitorowanie ich realizacji stanowi często impuls do powołania biura zarządzania projektami(PMO). Przeprowadzenie w uporządkowany sposób procesu operacjonalizacji strategii (czyli przełożenia celów strategicznych na cele operacyjne oraz zdefiniowanie działań, w tym projektów, niezbędnych do ich osiągnięcia) w dużym stopniu podnosi szansę na zrealizowanie przyjętych przez zarząd celów strategicznych.

Zarządzanie portfelowe w usprawnieniach jakościowych pozwala na przełamywanie barier w ramach silosów organizacyjnych oraz umożliwia ocenę efektywności całego programu wzrostu jakości w perspektywie wieloletniej.

Niektóre banki w Polsce podjęły trudną decyzję o alokacji budżetu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI