Prezentacja: Zmiany w sprawozdawczości obligatoryjnej dla BFG

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lacki.wieclaw.01.100xŚwiatowy kryzys i kłopoty wielu instytucji finansowych spowodowały, że Parlament Europejski podjął działania mające na celu przywrócenie wiarygodności systemu bankowego i zagwarantowanie bezpieczeństwa oszczędności klientów banków. Wynikiem tych działań było przyjęcie Dyrektywy 2009/14/WE, zmieniającej zapisy dotyczące systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.

Wiesław Łącki
Wiceprezes Zarządu
Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

Wdrożenie nowego prawa podzielono na dwa etapy. Pierwszy już się zakończył, czego dowodem jest podniesienie gwarantowanej kwoty zwrotu depozytów do 50 tys. euro. W marcu br. opublikowany został projekt dokumentu zmieniającego Ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), będący implementacją drugiego etapu Dyrektywy 2009/14/WE. Nowa ustawa zawiera kolejne zmiany mające na celu zabezpieczenie interesów klientów banków poprzez wprowadzenie:

  • podwyższenia minimalnej wartości pokrycia depozytów do równowartości 100 tys. euro
  • ograniczenia czasu, który Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie miała na podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności banku zagrożonego upadłością
  • w przypadku upadłości banku skrócenia terminu wypłaty depozytów do 20 dni roboczych

Nowa ustawa ma wejść w życie 31 grudnia 2010 r., co oznacza, że za niecałe dwa miesiące banki objęte systemem gwarantowania będą musiały spełnić jej wymagania.

Obowiązkiem banków będzie wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego, zdefiniowanego w ustawie jako „system wyliczania”. Jego zadaniem będzie generowanie listy klientó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI