Prezentacja: Wiedzieć więcej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cig.grupowe.01.100xDla rynku wymiany informacji w Polsce przełomem okazał się rok 1997, kiedy to z inicjatywy Związku Banków Polskich i 21 największych ówcześnie banków powołano do życia Biuro Informacji Kredytowej.

PATRYCJUSZ ROZPIĄTKOWSKI

Stało się to możliwe dzięki art. 105 ust 4 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140 poz.939 z późniejszymi zmianami),która dała bankom i ankowym izbom gospodarczym możliwość utworzenia instytucji upoważnionej do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Dane gromadzone w BIK dotyczą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. W połowie 2009 r.baza BIK zawierała informacje o 64 milionach rachunków należących do 23 milionów klientów. Z tych kilkudziesięciu milionów danych aż 96 proc. to dane pozytywne, pokazujące że klienci regularnie spłacają swoje zobowiązania wobec banków i innych instytucji finansowych korzystających z zasobów systemu wymiany informacji BIK. Jest o jedyna tego typu baza w Polsce zawierająca informacje, które w tak szerokim zakresie wspomagają instytucje finansowe w ograniczaniu ryzyka i po prawie 12 latach funkcjonowania można stwierdzić, że BIK od początku swojego istnienia spełnia rolę firmy infrastrukturalnej polskiego systemu finansowego i jest jedną z najważniejszych instytucji działających na rzecz ograniczania ryzyka finansowego pożyczkodawców z jednej strony oraz przeciwdziałającej nadmiernemu zadłużaniu się konsumentów z drugiej.

Patrycjusz Rozpiątkowski, jest koordynatorem ds. sieci Centrum Informacji Gospodarczej w Biurze Informacji Kredytowej SA

Biuro Informacji Kredytowej jest również bardzo aktywne na rynku międzynarodowym. W dowód znania za dotychczasową współpracę w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Biur Kredytowych ACCIS w czerwcu 2009 r. prezes zarządu BIK dr Krzysztof Markowski został powołany w skład Komitetu Wykonawczego tej organizacji.

Ponadto w związku z nowelizacją w ubiegłym roku dyrektywy o kredycie konsumenckim, która zobowiązała państwa członkowskie UE do dostosowania do niej krajowych przepisów w celu ułatwienia konsumentom nieskrępowanego dostępu do kredytu na całym obszarze Unii, Komisja Europejska owołała Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowych (GEHK), w której Polskę reprezentował przedstawiciel Biura Informacji Kredytowej.

PODSTAWY PRAWNE I RODZAJE BAZ DANYCH

Wymiana informacji w Polsce odbywa się na podstawie następujących regulacji prawnych:

 • ustawa – Prawo bankowe,
 • ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych,
 • ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • inne przepisy regulujące dostęp do baz publicznych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI