Prezentacja System BIK KI: Kredyty konsumpcyjne bankowości spółdzielczej w Systemie Informacji BIK Klient Indywidualny – jakość portfeli roczników od 2008 do 2012 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Według danych Biura Informacji Kredytowej spadek liczby kredytów ratalnych i gotówkowych udzielanych przez banki spółdzielcze idzie w ślad za obserwacjami portfela banków komercyjnych. Czyżby więc i klienci Banków Spółdzielczych migrowali także na rynek nieregulowany?

Dr Grażyna Szeflińska, Przemysław Grochólski

Artykuł poniższy poświęcony jest po raz pierwszy wyłącznie bankowości spółdzielczej. Będziemy analizowali wielkości sprzedaży jak również jakość portfela kredytowego. Metody analizy będą kompatybilne z tymi prezentowanymi dla portfela banków i SKOK-ów w kwartalniku „KREDYT TRENDY”1.

Banki spółdzielcze, współpracujące z Biurem Informacji Kredytowej na koniec marca 2013 r., stanowiły 99 proc. sektora bankowości spółdzielczej, było ich 566 spośród 572 wszystkich banków spółdzielczych. Aktualnie 94 proc. z nich zasila bazy BIK i jest to ogromny postęp począwszy od 2007 r., kiedy to tylko 8 proc. banków spółdzielczych zasiliło bazy BIK. Decydująca zmiana nastąpiła w 2011 r., w związku z tym dalsze analizy będą bazowały na latach 2011 i 2012, z wyjątkiem analiz jakości portfela kredytowego, dla których wielkość bazy nie ma znaczenia.

Z danych BIK wynika, że na koniec 2012 r. liczba umów kredytowych w bankach spółdzielczych dla kredytów gotówkowych i ratalnych wynosiła 542,3 tys. sztuk, co stanowiło 4,5 proc. wszystkich rachunków kredytów konsumpcyjnych w bankach i SKOK-ach.

Na wykresie 1 przedstawiono liczbę nowych kredytów i proc. portfela banków spółdzielczych w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI