Prezentacja: Siła w grupie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Istnieje przekonanie, że pozytywna opinia o banku i jakości obsługi jest niezwykle ważna, zwłaszcza w środowisku lokalnym. Rekomendacje znajomych to najskuteczniejsza reklama. Warto zatem dać klientom powód do tego, aby o banku mówili dobrze. Jednym z mierników ich zadowolenia jest czas obsługi wniosków kredytowych. Wystarczy jedno proste rozwiązanie i przeglądarka www...

Łukasz Kobiec, Altar Sp. z o.o.

Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że świat wciąż się kurczy. Stwarza to nowe szanse, ale i stawia wymagania przed uczestnikami rynku. Postęp, którego jesteśmy świadkami, a w szczególności trend, jakim jest tzw. Cloud Computing zmienił rzeczywistość. Narzędzia wspomagające obsługę procesową (Workflow), zarezerwowane dotąd (głównie ze względu na koszty) dla dużych międzynarodowych podmiotów, stają się coraz bardziej pożądane, dostępne i powszechne również w organizacjach działających na szczeblu lokalnym.

Wsparcie do wynajęcia

Mając to na uwadze, opracowaliśmy z myślą o bankach spółdzielczych system Altar Piramid WorkFlow* do procesowego wsparcia sprzedaży kredytów. Głównym celem, który nam przyświecał było skrócenie czasu obsługi tego procesu. Dlaczego? Bo właśnie czas jest z jednym z najważniejszych czynników determinujących sukces w rywalizacji o satysfakcję klienta, a szeroko rozumiany kredyt (gotówkowy, hipoteczny, inwestycyjny, rewolwingowy…) można uznać za najbardziej dochodowy produkt, ale też dobry punkt wyjścia do tzw. dosprzedaży innych usług i produktów.

System Altar Piramid WorkFlow wspiera model działalności przyjęty przez banki spółdzielcze, które zrzeszają się w celu podniesienia konkurencyjności, zachowując przy tym swój największy atut – znajomość rynku lokalnego i bliskie relacje z klientami.

Działa w oparciu o model Platform as a Service (PaaS), w którym właściciel platformy, a zarazem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI