Prezentacja: SharePoint – czy dokumenty są w pełni bezpieczne?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

SharePoint z racji swojej funkcjonalności i intuicyjnej obsługi jest rozwiązaniem wykorzystywanym przez wiele fi rm. Warto jednak zastanowić się, czy dokumenty udostępniane na tej platformie są w pełni bezpieczne?

Odpowiedzią jest rozwiązanie Secure eCollaboration szwedzkiej fi rmy Cryptzone, które dzięki drugiej warstwie ochrony w pełni zabezpiecza wrażliwe dane bankowe.

Jednym z celów, które doprowadziły do rozwoju Microsoft SharePoint było zapewnienie organizacjom platformy umożliwiającej tworzenie i zarządzanie własnymi portalami intranetowymi przy minimalnym zaangażowaniu technicznego personelu IT. Platforma została również pomyślana jako sposób na zapewnienie pracownikom centralnego repozytorium do przechowywania i udostępniania dokumentów wewnętrznych, ograniczenia duplikacji danych oraz zapewnienia fi rmom prowadzenia rejestru, w jaki sposób i przez kogo pliki były zmieniane w czasie.

Cele platformy udało się osiągnąć znakomicie – SharePoint jest obecnie wykorzystywany jako rozwiązanie do zarządzania dokumentami przez wiele największych fi rm na całym świecie. Pomimo tak powszechnego zastosowania platformy SharePoint, użytkownicy naciskali, aby rozwinąć jej olbrzymi potencjał – dodając możliwość dostępu do plików i folderów nie tylko pracownikom wewnętrznym organizacji, ale również współpracownikom spoza fi rmy, w tym z coraz popularniejszych obecnie na rynku urządzeń mobilnych.

W odpowiedzi na powyższe zapotrzebowanie wprowadzono uwierzytelnianie oparte na formularzach (FBA), które pojawiło się w SharePoint w 2007 r. Wcześniej uwierzytelnianie i autoryzacja były obsługiwane wyłącznie przez Active Directory (AD) – system Microsoft używany w sieci Windows do przekazywania danych i egzekwowania polityki bezpieczeństwa podczas logowania użytkownika

FBA (Forms-Based Autenthication) umożliwiło administratorom platformy SharePoint konfi gurowanie kont dla współpracowników zewnętrznych bez użycia Active Directory. Zgodnie z głównymi założeniami platformy, konto jest bardzo proste w obsłudze dla użytkownika końcowego – jego posiadacz loguje się na stronie poprzez prosty formularz sieciowy, który żąda podania nazwy użytkownika i hasła. Użytkownicy są ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI