Prezentacja: Rynek bankomatów w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.04.foto.033.a.100xWedług NBP w 2010 r. mieliśmy do czynienia z niewielkim wzrostem liczby bankomatów zainstalowanych na terenie Polski. Na koniec września 2010 r. ich liczba wynosiła 16 567 szt. i w porównaniu do czerwca ub.r. powiększyła się o 362 sztuki, co stanowiło wzrost o 2,2 proc.

Na przestrzeni 2010 r. w naszym kraju odnotowano niewielki wzrost liczby bankomatów, co mogło oznaczać, że podjęta w II kw. 2010 r. przez międzynarodowe organizacje płatnicze decyzja o obniżeniu opłaty interchange od transakcji bankomatowych (opłata uzyskiwana przez właściciela bankomatu za transakcję dokonaną przez klienta „obcego” banku) miała wpływ na rozwój sieci bankomatów, gdyż dynamika ich przyrostu spadła. Dla przypomnienia: w kwietniu ub.r. MasterCard obniżył obowiązującą wysokość opłaty z 3,50 zł do poziomu 1,20 zł – 1, 60 zł, natomiast VISA w maju zeszłego roku obniżyła opłatę z 3,50 zł do 1,30 zł.

Decyzje te przyczyniły się do zmiany polityki banków, w wyniku czego coraz więcej z nich zaczęło oferować klientom możliwość bezpłatnego korzystania ze wszystkich bankomatów w Polsce. Z drugiej strony niezależni operatorzy bankomatów, dla których opłata interchange stanowiła główne źródło przychodów, wyrażali negatywne stanowisko wobec tych obniżek, argumentując, że decyzja ta niekorzystnie wpłynie na dalszy rozwój sieci bankomatów w Polsce.

Średnia wartość pojedynczej transakcji w bankomacie wynosiła 386 zł, czyli o 15 zł więcej niż w poprzednim kwartale, co stanowi wzrost o 4,3 proc. W III kwartale 2010 r. realizowano średnio dziennie w jednym bankomacie 111 transakcji wypłaty gotówki, czyli o 5 transakcji mniej niż w poprzednim kwartale, co stanowi spadek o 4,3 proc.

O scharakteryzowanie sytuacji bieżącej z punktu widzenia procesora transakcji w bankomatach i POS-ach poprosiliśmy Jarosława Chrzanowskiego, prezesa zarzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI