Prezentacja: Raport AMRON Spada zainteresowanie gruntami rolnymi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

amron.01.100xWedług najnowszych danych Agencji Nieruchomości Rolnych, średnia cena 1 hektara ziemi rolnej w II kwartale 2010 r. wyniosła 14 880 zł. Wygląda na to, że okres dynamicznych wzrostów cen ziemi rolnej jest już za nami, a rynek ziemi rolnej podzieli losy rynku nieruchomości rezydencjalnych.

Zespół Centrum AMRON

Wskazują na to zarówno ustabilizowane od 2-3 kwartałów ceny, jak i konsekwentnie spadająca wielkość obrotu mierzona ilością zawieranych transakcji. Po rekordowym roku 2007, zgodnie z prognozą rok 2010 będzie najprawdopodobniej trzecim z kolei okresem kurczenia się rynku nieruchomości rolnych. Po raz pierwszy od początku boomu na rynku ziemi rolnej ilość transakcji może w tym roku spaść znacznie poniżej poziomu z 2004 r., a więc od czasu przystąpienia Polski do UE. Znamionuje to znaczne ograniczenie popytu na ziemię rolną i w konsekwencji stabilizację cen.

Porównanie liczby transakcji w I kwartałach poszczególnych lat wskazuje na wyraźny trend spadkowy. Widoczny jest również bardzo wyraźnie cykl roczny, w którym najwięcej transakcji zawieranych jest w II i III kwartale.

Obserwując tę sytuację, można stwierdzić, że podstawowe czynniki napędzające dotychczas wzrost cen ziemi rolnej znacząco osłabły.

Dopłaty bezpośrednie

Jednym z najważniejszych czynników wzrostu cen ziemi rolnej były dopłaty bezpośrednie. Wielu inwestorów traktowało zakup ziemi rolnej jako inwestycję, na której można zarobić podwójnie – po pierwsze na spekulacyjnym wzroście wartości gruntu, po drugie właśnie na dopłatach bezpośrednich. O ile jednak dopłaty, przy cenach hektara na poziomie z roku 2004 (około 5000 zł/ha) mogły stanowić istotną alternatywę dla innych możliwości inwestowania (relatywnie wysoki poziom zwrotu z inwestycji przy ograniczonym ryzyku), o tyle przy cenach gruntu na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI