Prezentacja: Przeglądarka Zapytań Pakietowych BIK – silne narzędzie analityczne i marketingowe dla banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Banki przywiązują coraz większą wagę do bieżącego monitorowania i przewidywania negatywnych tendencji w zrachowaniach klientów, co przekłada się na jakość portfela kredytowego. W odpowiedzi na to BIK dostarcza nowe rozwiązania technologiczne i produktowe, a także modyfikuje dotychczasowe usługi dla spółdzielców, korzystając m.in. z doświadczeń z bankami komercyjnymi. Jedną z takich usług jest oferta dotycząca monitorowania sytuacji kredytowej klientów oraz zarządzania relacjami z nimi.

Piotr Ratajczak,
Przemysław Grochólski Biuro Informacji Kredytowej S.A.

W listopadowym wydaniu NBS prezentowaliśmy korzyści, jakie przynosi usługa monitoringu w trybie off-line, polegająca na analizowaniu raportów monitorujących w dużych pakietach zapytań do BIK. Udostępnienie pakietowych raportów monitorujących usprawnia zarządzanie istniejącym portfelem kredytowym banku, stwarza możliwość szerszej i bardziej wnikliwej analizy klientów, co w rezultacie skutkuje bardziej efektywnym zarządzaniem ryzykiem kredytowym.

W tym numerze przyjrzymy się szczegółom oraz innym zaletom przeglądarki – odpowiemy na pytania o sposobach jej wykorzystania w działaniach marketingowych, wspomnimy o jej użytecznych funkcjach.

OFERTA BIK SZYTA NA MIARĘ POTRZEB BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Jednym z ważniejszych aspektów ograniczania ryzyka kredytowego jest regularna analiza portfela klientów i ich umiejętna segmentacja pod względem dotychczasowej i bieżącej rzetelności płatniczej. Pozwala to na wyłonienie grupy kredytobiorców regularnie spłacających swoje zobowiązania, do których warto kierować nowe oferty, aby zatrzymać ich w banku. Jednak ręczne monitorowanie całego portfela kredytowego pod kątem ryzyka kredytowego czy pod kątem sprzedażowym jest niezwykle pracochłonne.

Usługa pakietowego pobierania raportów jest powszechnie wykorzystywana w bankach komercyjnych, które przetwarzają dane z BIK we własnych systemach, wspomagających zarządzanie relacjami z klientami. Banki spółdzielcze od dłuższego już czasu sygnalizowały chęć podobnego wykorzystania pakietów z raportami off-line, jednakże ogromnym problemem był brak narzędzi, które pozwoliłyby odpowiednio przetworzyć otrzymane dane w celu ich wykorzystania.

Wychodząc naprzeciw bankom spółdzielczym, BIK stworzył przeglądarkę wyposażoną w pięć predefiniowanych filtrów w dwóch obszarach wraz z możliwością eksportu danych o kliencie do narzędzi zewnętrznych (np. Excel). W obszarze ryzyka pozwala efektywnie selekcjonować klienta „złego”, a w obszarze działań prosprzedażowych – sprawnie wyszukiwać klientów „dobrych” do aktywnej sprzedaży własnych produktów.

WYKORZYSTANIE PRZEGLĄDARKI DO CELÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Przeglądarka jest łatwym i intuicyjnym w obsłudze narzędziem umożliwiającym analizę zarówno pojedynczą, jak i grupową otrzymanej paczki raportów off-line. Pozwala oczywiście zapoznać się z każdym raportem klienta z osobna, jednakże o jej sile stanowi możliwość zbiorczej analizy rekordów.

Dzięki wbudowanym filtrom można rozpoznać różne grupy klientów danego banku spółdzielczego i odnaleźć np. osoby, które mają rachunki kredytowe także w innych bankach czy też cechują ich wskaźniki dotyczące nieterminowo spłacanych zobowiązań w całym sektorze bankowym itp.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI