Prezentacja: Nowoczesne rozwiązania IT, a sprawne i skuteczne dochodzenie należności na drodze prawnej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.05.2012.foto.128.150xCzy na początku drugiej dekady obecnego stulecia, w dobie dynamicznego rozwoju systemów IT możliwe jest jeszcze budowanie skutecznego i sprawnego procesu windykacji prawnej z pominięciem wsparcia specjalistycznych technologii i rozwiązań z zakresu IT?

Michał Korgol,
Partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

W jaki sposób rozwój technologii realnie wpływa na możliwość optymalizacji po stronie tzw. wierzycieli masowych, w tym przede wszystkim banków, procesu skutecznego zarządzania swoimi wierzytelnościami, w szczególności w przypadku powierzenia dochodzenia należności na drodze prawnej wyspecjalizowanym kancelariom prawnym?

Jeszcze pod koniec lat 90. i na początku obecnego stulecia support technologii IT w zakresie windykacji prawnej ograniczał się często wyłącznie do obsługi mało zaawansowanych programów umożliwiających obsługę spraw na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego i generowania dla wierzycieli podstawowych raportów. Wierzyciele ci, w tym banki, niejednokrotnie z uwagi na ograniczone możliwości kontrolne, jak również ze względu brak realnego wpływu na zarządzanie swoim portfelem, odstępowały od powierzania obsługi spraw podmiotom zewnętrznym lub wprowadzały do obsługi stosowne ograniczenia, które nie pozwalały z kolei na uzyskiwanie przez wierzycieli pełnych korzyści z procesu.

W ostatnich latach nastąpił niewątpliwie zdecydowany rozwój rynku windykacji prawnej świadczonej przez wyspecjalizowane zewnętrzne kancelarie prawne. Nowoczesna myśl technologiczna wsparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz wyspecjalizowanymi kadrami z rozbudowanymi strukturami IT zaowocowała wprowadzeniem na rynek nowatorskich narzędzi i rozwiązań dających wierzycielom w zasadzie niczym nieograniczone możliwości m.in. w zakresie: 1) dostępu online do skanów wszelkiej dokumentacji procesowej występującej w sprawach 2) scoringu dłużnika i dokonywania dowolnych analiz jego zachowań oraz spłacalności w toku prowadzonych postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych 3) sprawowania pełnej kontroli nad właściwym przebiegiem prowadzonych przez kancelarie postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych oraz wywiązywania się z ustalonych zasad współpracy 4) sprawowania pełnej kontroli nad ponoszonymi kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego i sposobem ich rozliczania 5) otrzymywania lub samodzielnego generowania dowolnie zdefiniowanych raportów 6) automatycznych sposobów transferu danych gotowych do bezpośredniego zaimplementowania do systemów własnych wierzycieli 7) optymalizacji procesu wewnętrznego i zewnętrznego na podstawie otrzymywanych z kancelarii raportów i analiz dotyczących procesu.

Jednym z narzędzi, które bez wą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI