Prezentacja: Niedoceniany podpis elektroniczny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pejas.jerzy.01.100xRozmowa z dr. inż. Jerzym Pejasiem z Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Rafał Katarzyński, współpraca Robert Azembski

Jakie jest znaczenie podpisu elektronicznego dla banków i ich klientów?

Działalność banków jest regulowana przez Ustawę – Prawo bankowe z roku 1997 z późniejszymi zmianami. Ustawa ta zezwala m.in. na świadczenie przez banki usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami, składanie oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych w postaci elektronicznej, sporządzanie dokumentów w postaci elektronicznej, o ile dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego. Zapisy te mają bardzo istotne znaczenie dla działalności prowadzonej przez banki, ale z dobrodziejstw tych regulacji korzystają one głównie podczas wzajemnych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy sobą. Klientom pozostawiono raczej tradycyjne mechanizmy kontaktowania się z bankami: karty magnetyczne, papierowe karty z hasłami jednorazowymi, bezpośredni kontakt podczas zawierania umów z bankami itp. Podpis elektroniczny jest ciągle niedocenianym przez banki elementem nowoczesnej infrastruktury bankowej.

Istnieją jednak rozwiązania powoli wprowadzane do bankowości, które bazują głównie na podpisie elektronicznym. Przykładem tego typu rozwiązania są systemy bazujące na standardzie EMV, stworzonym w 1999 r. przez firmy Europay International, MasterCard International i Visa International. Podstawowym elementem tego systemu jestelektroniczna karta płatnicza, wyposażona w bardzo mocne mechanizmy zabezpieczające każdą transakcję bankową, w tym w mechanizmy podpisu elektronicznego. Niektóre banki w Polsce wydają już tego typu karty swoim klientom (np. mBank, MultiBank, BZ WBK i Nordea Bank), inne przygotowują się do przejścia na ten standard (np. PKO BP, BREBank, Bank Millennium, ING Bank ląski oraz GE Money Bank). Liczba wydanych elektronicznych kart płatniczych gwałtownie rośnie, stąd też wzrastać będzie także znaczenie podpisu elektronicznego w bankowości. Będą one stosowane do uwierzytelniania (potwierdzania) transakcji płatniczych realizowanych np. w sklepach, a także uwierzytelniania się do serwisów bankowości elektronicznej i potwierdzania płatności oraz poleceń przelewów.

Brak ustawy o podpisie elektronicznym stawia istotne bariery przed rozwojem rynku. Jakie są to bariery i co ważnego w tej kwestii wniesie ustawa?

Ustawa o podpisie elektronicznym istnieje już od 2001 roku. Nie można więc mówić o braku ustawy, ale o braku jej nowelizacji. Czy stanowi to jednak istotną barierę w rozwoju rynku usług elektronicznych? Generalną przyczyną obecnego stanu zastosowań podpisu elektronicznego w Polsce jest brak powszechnie dostępnychsystemów pozwalających na użycie podpisu elektronicznego we wzajemnych kontaktach. Siłą napędową takich zastosowań powinna być administracja publiczna. To, że nią nie jest, wynika głównie z opóźnień w informatyzacji podmiotów administracji publicznej – żaden z kompleksowych projektów planowanych do zrealizowania w ramach rządowej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI