Prezentacja: Jak zmniejszyć ryzyko?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pietraszkiewicz.krzysztof.04.100Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich

Janusz Grobicki

Dlaczego System BANKOWY REJESTR cieszy się dużym uznaniem wśród banków komercyjnych?

Prawie wszystkie banki, działające w formie spółek akcyjnych oraz niezbyt liczna grupa banków spółdzielczych korzysta z tego systemu. To podstawowy prewencyjny system antyoszukańczy, który gromadzi informacje z ostatnich kilkunastu lat o wszystkich klientach mających problemy z wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań wobec sektora bankowego. Ta negatywna informacja jest także uzupełniana bazami danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Dla pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, szczególnie w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego, gdy klienci mogą mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań wobec wielu instytucji, wszystkie banki powinny korzystać z tego systemu. To konieczne zabezpieczenie elementarnych interesów działalności kredytowej banków.

Mimo to do systemu przystąpiło zaledwie 20 proc. spośród wszystkich banków spółdzielczych…

Przez wiele lat upowszechniona była opinia (także, przez wielu liderów bankowości spółdzielczej), że bankowość spółdzielcza działa lokalnie, że ma bardzo lojalnych, znanych klientów i z tego powodu nie są oni źródłem ryzyka. Te informacje zostały zweryfikowane w ciągu kilku ostatnich lat. Niestety, okazały się one nieprawdziwe. Wielu klientów banków spółdzielczych, przy okazji swojej aktywności życiowej, otrzymywało w tym czasie wiele ofert rożnych instytucji finansowych.

Informacja sprawdzona w bazach danych należących do banków, obejmujących 57 mln rachunków bankowych jest największą bazą, zarówno tą pozytywną, jak i negatywną w Polsce. Pozyskanie informacji w przekroju wieloletnim o klientach i o sobie, to ogromny potencjał do podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych, które obarczone są ryzykiem kredytu kupieckiego lub ryzykiem występującym w działalności bankowej.

Skorzystali z nich, stając się w ten sposób klientami różnych banków, na przykład kupując na raty sprzęt AGD, samochody lub inne dobra. Okazało się, że ok. 65 proc. klientów banków spółdzielczych jest również klientami jednego lub więcej banków, a blisko 22 proc. klientów banków spółdzielczych to również klienci SKOK-ów. Banki spółdzielcze były przekonane, że nie mają oni zobowiązań w innych bankach i dlatego opóźniały przystąpienie do systemu. Jednak przodujące w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banki spółdzielcze z tego typu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI