Prezentacja: Informatyzacja bankowości w 2012 roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.01.foto.078.a.250xZ Władysławem Szwochem dyrektorem IBM Global Business Services na Polskę i kraje bałtyckie rozmawia Bohdan Szafrański

Jak było wczoraj, a jak jest dziś w bankowej informatyce?

– Z rynkiem bankowym jestem związany już od początku lat 90. ubiegłego wieku. Sytuacja informatyki w polskiej bankowości była wtedy zupełnie inna. Wdrażane były systemy scentralizowane i następowało – poprzez informatyzację poszczególnych oddziałów banku – przejście od bankowości papierowej. Dopiero kolejnym krokiem było scentralizowane zarządzanie bankiem jako całością. Teraz jesteśmy już lata świetlne od tamtych czasów, mówimy zupełnie o czymś innym, czyli o tym: jak zarządzać sprzedażą, jak analizować zachowania klientów, którzy korzystają z bardzo różnych kanałów dystrybucji. W integracji spojrzenia na klienta, poprzez wszystkie kanały dystrybucji, jesteśmy jeszcze w Polsce trochę opóźnieni, jeśli chodzi o porównanie z bankami w Europie Zachodniej. Tam już tego typu systemy zostały wdrożone i dane o aktywności klienta są dostępne w każdym rodzaju interakcji z nim. W Polsce w wielu bankach jest to praca, którą trzeba jeszcze wykonać.t

Czy IBM może zaproponować coś nowego bankom w 2012 roku?

– IBM powinien odpowiadać na potrzeby, które ma sektor bankowy. W Polsce, jak i na świecie, w prowadzonej działalności biznesowej wszyscy zajmują się częścią sprzedażową. Chodzi tu o to, jak zachęcić klienta do kupowania nowych produktów poprzez różne kanały dystrybucji, jak zarządzać całościowym spojrzeniem na klienta i wszystkimi z nim relacjami. IBM ma rozwiązania, które pozwalają zgromadzić najważniejsze dane o kliencie i jego zachowaniach we wszystkich kanałach dystrybucji. Z drugiej strony ma też ofertę narzędzi pozwalających wspomóc sam proces oferowania klientowi nowych produktów. Wiele banków ma trudności z analizą zachowań klientów, ponieważ dotychczas bardziej koncentrowały się na analizie całego rynku, a nie na zrozumieniu zachowań konkretnego klienta. Większość banków nadal swoje strategie opiera na badaniach rynku i na analizie porównawczej produktów dostępnych na rynku, a nie na tym, jak zachowuje się klient.

Jakie stoją wyzwania przed bankami w najbliższym czasie?

– Banki w Polsce są w bardzo dobrej sytuacji w porównaniu z bankami w krajach zachodnich. Ta dobra pozycja jest wynikiem umiejętnego zarządzania zarówno ryzykiem kredytowym, jak i ryzykiem rynkowym. Ta umiejętność, czyli właściwa ocena ryzyka kredytowego i rynkowego, pozostanie w 2012 r. bardzo istotna.

Wiele wyzwań stoi również przed szefami marketingu i sprzedaży banków. Z wyników pierwszego ogólnoświatowego badania opinii dyrektorów marketingu, przeprowadzonego przez IBM w 2011 r. (IBM CMO Study 2011), wynika, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI