Prezentacja: Dane na wagę bezpiecznego biznesu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jednym z kluczowych elementów sukcesu biznesowego, szczególnie w branży obciążonej dużym ryzykiem finansowym, jest szybki dostęp do dobrej i sprawdzonej informacji. Związek Banków Polskich od przeszło 20 lat tworzy i rozbudowuje systemy wymiany informacji, które służą instytucjom finansowym w prowadzeniu bezpiecznego i odpowiedzialnego biznesu. Systemy te okazały się szczególnie cenne w czasie recesji gospodarczej, która przez kilka lat czyniła działalność bankową jeszcze bardziej ryzykowną.

Administracyjną odpowiedzialność za prowadzenie systemów wymiany informacji Związek Banków Polskich powierzył Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Obecnie obsługiwane i rozwijane są systemy:

 • Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON,
 • Bankowy Rejestr,
 • Dokumenty Zastrzeżone,
 • Pojazdy,
 • Posiadacze,
 • Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach,
 • Zdarzeń z Obszaru Ryzyka Operacyjnego

Dane dostarczane przez nie umożliwiają ocenę wiarygodności klientów i weryfikację ich tożsamości, pełniejszą ocenę ryzyka i poprawę efektywności działań prewencyjnych, lepszą ochronę klientów i depozytów, poprawę bezpieczeństwa operacji, przeciwdziałanie wyłudzeniom i poprawę wykrywalności zachowań przestępczych, wzmocnienie zarządzania ryzykiem na rynku finansowania nieruchomości. Co ważne i warte podkreślenia, ze względu na systematyczną, codzienną aktualizację danych wymienione systemy wymiany informacji są unikatowymi bazami danych w Polsce.

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami

Znany powszechnie pod nazwą AMRON, to działająca od 2004 r. ogólnopolska baza danych o cenach i wartościach nieruchomości, dająca wiele możliwości przygotowywania analiz i statystyk. Od połowy roku 2006 – za sprawą Rekomendacji S oraz zmieniającej się radykalnie sytuacji na rynku nieruchomości – System AMRON wzbudza ogromne zainteresowanie banków zaangażowanych w finansowanie hipoteczne oraz innych podmiotów uczestniczących w rynku obrotu nieruchomościami.

Podstawową misją AMRON jest zapewnienie przejrzystości i wiarygodności informacji o rynku nieruchomości, dostępnej zarówno dla profesjonalnych uczestników tego rynku, jak i dla wszystkich tych, którzy podejmują decyzję o zakupie własnego mieszkania lub szukają atrakcyjnej formy lokaty bądź zainwestowania swoich oszczędności.

Od samego początku liczba uczestników systemu systematycznie rośnie, podobnie, jak wielkość bazy danych. Tylko przez III kwartały tego roku liczba informacji w systemie powiększyła się o ponad 300 tys. wpisów. W sumie, po 9 latach, w bazie jest 1,75 mln rekordów.

System Bankowy Rejestr

Funkcjonujący on-line ogólnopolski system jest niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym klientem banku. Z sukcesem stosowany od ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI