Prezentacja: Bezpieczny Klient – Bezpieczny Bank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

infomonitor.big.01.100xAby dorównać konkurencji, banki muszą cały czas inwestować w nowe rozwiązania pozwalające zmniejszyć ryzyko finansowe. Dostrzegając zmieniające się potrzeby rynku, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor zorganizowało ogólnopolski program "Bezpieczny Klient - Bezpieczny Bank".

Wspomniany program umożliwia bankom spółdzielczym, jak również ich klientom sprawdzanie uczciwości płatniczej kontrahentów oraz odzyskiwanie od nich zaległych płatności. – Udział w tym przedsięwzięciu wpływa na zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z niewypłacalnością klientów, a także wspomaga klientów banku w ograniczaniu ryzyka prowadzonej przez nich działalności gospodarczej – wskazuje prezes BIG InfoMonitor, Mariusz Hildebrand.

Dzięki programowi „Bezpieczny Klient – Bezpieczny Bank” banki oraz ich klienci mogą odzyskiwać należności poprzez wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG, a także sprawdzać potencjalnych kontrahentów w BIG InfoMonitor, który daje obecnie dostęp do ponad 4,6 mln informacji gospodarczych.

Korzyści dla banków spółdzielczych wynikające z udziału w programie „Bezpieczny Klient – Bezpieczny Bank”

– Uczestnictwo w akcji zorganizowanej przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor zapewnia bankom spółdzielczym wiele korzyści, które są często niewymierne w stosunku do poniesionych kosztów. Poprawa wypłacalności oraz sytuacji ekonomicznej kontrahentów banków, poprzez zwiększenie ściągalności należności, to tylko jedno z wielu dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą udział w prowadzonej przez nas akcji – twierdzi Marcin Ledworowski, wiceprezes BIG InfoMonitor.

Dodatkowo korzystanie przez banki z oferty „Bezpieczny Klient – Bezpieczny Bank” zapewnia obniżenie ryzyka niespłacenia kredytu przez klientów banku; klient, który sprawdza wiarygodność płatniczą swoich kontrahentów, zmniejsza ryzyko własnych kłopotów finansowych. Ponadto klienci banku na bieżąco poszerzają swoją wiedzę w zakresie możliwości i efektów gospodarczych, płynących z wykorzystania informacji gospodarczych w codziennej działalności.

Równocześnie uczestnictwo w akcji BIG InfoMonitor pozwala bankom systematycznie monitorować sytuację klientów i eliminować z rynku tych, którzy są niewypłacalni, a zarazem stanowią zagrożenie dla banku. Ale to nie wszystko, udział w tym przedsięwzięciu poprawia także relacje z klientami banku.

– Klientom banku, którzy biorą udział w akcji „Bezpieczny Klient – Bezpieczny Bank”, BIG InfoMonitor oferuje narzędzia do odzyskiwania zaległych płatności i sprawdza rzetelność płatniczą firm oraz osób prywatnych na preferencyjnych warunkach – dodaje prezes BIG InfoMonitor Mariusz Hildebrand.

Korzyści dla klientów banków spółdzielczych wynikające z udziału w programie „Bezpieczny Klient – Bezpieczny Bank”

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI