Prezentacja: AMRON – nowe możliwości analityczne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowak.poncyliusz.katarzyna.02.100xZakończył się drugi etap przebudowy Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami. Zaowocował zaimplementowaniem map cyfrowych, nowymi raportami analitycznymi oraz modułem Help-desk pozwalającym na w pełni zautomatyzowaną komunikację użytkownika aplikacji z Centrum AMRON. Z początkiem maja nowe funkcjonalności systemu zostaną udostępnione użytkownikom - już dziś zachęcam do zapoznania się z nimi.

Katarzyna Nowak-Poncyliusz

Mapy GIS – jednym z głównych założeń II etapu przebudowy było stworzenie użytkownikom możliwości korzystania z dobrodziejstw map elektronicznych, w tym generowania raportów analitycznych prezentowanych na mapie, możliwość wizualizacji zagregowanych danych podmiotu uczestniczącego w Systemie na mapie. Przykładem wykorzystania mapy jest raport C3 – prezentujący średnie ceny nieruchomości na wybranym rynku lokalnym wraz z prezentacją podstawowych wskaźników ekonomicznych na mapie:

Dzięki implementacji mapy GIS użytkownik wyszukujący nieruchomość w systemie będzie mógł zorientować się w jej położeniu względem interesujących go obiektów publicznych. Może też poznać odległość wybranej nieruchomości od tych obiektów. Funkcjonalność ta pozwoli jeszcze rzetelniej ocenić wartość analizowanej nieruchomości – zarówno będącej zabezpieczeniem hipotecznym banku (w momencie okresowej aktualizacji wartości), jak i nieruchomości w procesie wydawania decyzji o wysokości kredytu, dla którego będzie ona zabezpieczeniem hipotecznym.

Drugi etap to również budowa wielu nowych raportów analitycznych, pozwalających śledzić stan rynku na poziomie lokalnym, regionalnym czy ogólnokrajowym – zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. Będą to raporty:

  • Raport H – prezentujący historię ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI