Prezentacja AMRON: Certyfikat Bankowego Specjalisty Systemu AMRON

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

golebiowska.agnieszka.01.150x31 grudnia 2011 r. kończy się okres przejściowy na przygotowanie się banków do wdrożenia w wewnętrznych procedurach i regulaminach postanowień Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie w brzmieniu przyjętym przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą z dnia 25 stycznia br. W rekomendacji tej po raz pierwszy pojawiło się pojęcie oceny wartości nieruchomości, która służyć ma weryfikacji jakości i wartości zabezpieczeń hipotecznych.

Agnieszka Gołębiowska
koordynator Centrum AMRON ds. relacji z klientami

Wartość nieruchomości

W odpowiedzi na pytania Związku Banków Polskich, dotyczące problemów interpretacyjnych banków wdrażających zapisy Rekomendacji S, Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie z 29 lipca 2011 r. (sygn. DOR/WR1/75/9/2/ŁR/11) jednoznacznie wskazała, iż ocena wartości nieruchomości (rozumiana jako proces polegający m.in. na okresowej weryfikacji wartości nieruchomości uwzględniający określone przez bank metody) nie wymaga posiadania operatu szacunkowego, gdyż bank uprawniony jest do jej dokonania na podstawie analizy rynku nieruchomości lub metod statystycznych. KNF zakłada, iż wykorzystując metody statystyczne, bank pośrednio będzie również korzystał z operatów, na podstawie których określane są wartości zabezpieczeń przyjęte w procesie analizy kredytowej. Zgodnie ze stanowiskiem KNF, ocenę wartości nieruchomości rozumieć należy jako „(…) zbiór możliwych do wykorzystania przez bank instrumentów, metod, technik itd. (np. metody statystyczne, bazy danych, wycena innego rzeczoznawcy majątkowego, ocena opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje), które pozwoliłyby na wiarygodną weryfikację wartości nieruchomości przyjmowanej jako zabezpieczenie – przy czym wybór tych metod uzależniony jest od decyzji banku”. Istotne jest, by przeprowadzona ocena wartości nieruchomości pozwalała na weryfikację, czy wartość nieruchomości przyjęta pierwotnie jest adekwatna, ostrożna, obiektywna, prawidłowa i realistyczna.

Rzeczoznawca

Drugą istotną kwestią omówioną we wspomnianym piśmie KNF jest pojęcie niezależnego rzeczoznawcy, zdefiniowane w § 64 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 4 do Uchwały KNF Nr 76/2010 zmienionej Uchwałą KNF Nr 369/2010. Zgodnie z treścią tego dokumentu, na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI