Prawo: Reklama na zagranicznym portalu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2011.04.foto.088.a.100xNabycie i zrealizowanie kampanii reklamowej na zagranicznym portalu jest proste. Nieco bardziej skomplikowane jest jej rozliczenie. Spieszymy zatem z wyjaśnieniami.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

W maju i czerwcu 2010 r. podatnik zakupił usługi na kampanię reklamową w internecie od kontrahenta z Irlandii. Z tytułu świadczenia usług wystawił on faktury 26 maja oraz 25 czerwca 2010 r., naliczając w nich podatek VAT od sprzedaży usług reklamy według stawki obowiązującej w Irlandii dla tego rodzaju usług. Zamawiający ma siedzibę w Polsce i jest zarejestrowany w polskim organie podatkowym jako podatnik VAT UE. Podał kontrahentowi swój numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych po 25 czerwca 2010 r.

Powstają zatem następujące pytania:

 • Jakie będzie miejsce opodatkowania zakupu takiej usługi?
 • Jak kwalifikować zakup?
 • Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?
 • Jaki dokument należy wystawić z tego tytułu i jak go uwzględnić w rejestrze VAT?
 • Jaka będzie podstawa opodatkowania?
 • W jaki sposób wykazać taki zakup w deklaracji VAT-7?

Miejsce opodatkowania

Aby stwierdzić, w jaki sposób opodatkowane są usługi, należy zidentyfikować miejsce ich świadczenia w rozumieniu Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Według ogólnej zasady, wynikającej z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług, w przypadku świadczenia ich na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

W świetle tej regulacji miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług reklamy świadczonych przez kontrahenta mającego siedzibę poza terytorium kraju (np. w Irlandii) na rzecz podatnika mającego siedzibę w Polsce będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego sposób, w jaki usługi te są opodatkowane wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak zakwalifikować zakup takiej usługi?

Zakup usługi reklamowej od zagranicznego kontrahenta należy zakwalifikować jako import usług. Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się bowiem przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI